Prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2037

Omówione zostały zasady postępowania karnego i przesłanek procesowych jak np. zasada kontradyktoryjności, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada obiektywizmu i inne. Każda z omówionych zasad podparta jest zacytowanymi przepisami. Orientacje w materialne ułatwia ułożenie treści w sposób odpowiadaj...

Postępowanie karne: przesłanki procesowe, sąd jako uczestnik postępowa...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5236

Jest to opracowanie zagadnienia dotyczącego postępowania karnego wykładane w ramach kierunku prawo na Wydziale Łódzkim. Poruszane są w nim kwestie dotyczące przesłanek procesowych (art. 17- postępowanie zwykłe, art. 325b- postępowanie uproszczone). Omówiony został też podział przesłanek (np. na bezw...

Postępowanie karne: quasi strony, strony szczególne i dowody

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4417

Przedstawione omówienie jest fragmentem wykładów prowadzonych na kierunku prawa Uniwersytety Łódzkiego w ramach wykładu z postępowania karnego. Zaprezentowane w nim zostały zagadnienia dotyczące quasi stron postępowania karnego i stron szczególnych. Dokładnie została zaprezentowana kwestia dowodów: ...

Postępowanie karne: zasady służące poznaniu prawdy, postępowanie przyg...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3920

Omówienie stanowi fragment przedmiotu postępowanie karne wykładanego na Uniwersytecie Łódzkim w ramach kierunku prawo. Pierwsza jego część została poświęcona omówieniu zasad służących dojściu prawdy w postępowaniu karnym (zasada kontradyktoryjności, swobodnej oceny dowodów, obiektywizmu i legalizmu)...

Postępowanie karne: środki przymusu, środki zapobiegawcze

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4361

Opracowanie stanowi fragment wykładów przedmiotu postępowania karnego wykładanego w ramach kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Tematem prezentowanego omówienia są środki zapobiegawcze: tymczasowe aresztowanie (wraz z zaskarżalnością), poręczenie (zarówno społeczne jak i majątkowe), dozór, nakaz...