Prof. dr hab. Krystyna Ciuman - strona 2

note /search

Test z finansów

  • Finanse
Pobrań: 4648
Wyświetleń: 8813

...Funkcja emisyjna kredytu bankowego oznacza, że: a) udzielony kredyt tworzy przejściowy kredytowy dochód pieniężny, b) każde udzielenie kredytu twarzy nowy pieniądz a każda spłata kredytu powoduje jego likwidację,. c) kredyt w tej funkcji stanowi dodatkowy niejako nadzwyczajny dochód ...

FINANSE- ROZSZERZENIE tematy 1-3 SUM UEK

  • Finanse
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2751

Roszerzone opracowanie tematow 1-3 z finansów. Pojęcie, przedmiot i metoda nauki finansów. Etymologia pojęcia ,,finanse?. Współczesne rozumienie finansów. Finanse w ujęciu instrumentalnym. Finanse w ujęciu funduszowym. Istota i klasyfikacja zjawisk finansowych. Metoda badań nauki finansów. Metoda st...

Analiza ekonomiczna - test - Sprawozdanie finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 840
Wyświetleń: 6755

Na egzaminie będzie test wielokrotnego wyboru z wariantami a-d, z czego nie będzie pytań, w których żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Przynieść ze sobą małe kartki - mniejsze niż format A4 bo na nich będziemy pisać odpowiedzi (nr pytania i który wariant(y) wybieramy). Przy niepełnych odpowiedzi...

Finanse - System finansowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 5677

Finanse ( S. Owsiak) Współcześnie przez finanse rozumie sie ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością społeczną i gospodarczą człowieka. Podmioty gospodarujące powszechnie posługują sie pieniądzem. Chodzi o to, aby działalność była bezpieczna. Warunki funkcjonowania podmiotów...

Wielkość popytu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1442

www.aeportal.net        Ćwiczenia     Popyt  na  pieniądz   zapotrzebowanie  podmiotów  gospodarczych  spoza  sektora  bankowego  na  pieniądz  gotówkowy oraz bezgotówkowy, który można natychmiast zamienić na gotówkę.    Czynniki określające wielkość popytu :      Zawieranie bieżących transakcji...

Finanse - egzamin, prof Ciuman

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 6986
Wyświetleń: 24759

pytania na egzamin u prof.Ciuman: rynkowa i realna stopa procentowa, zależność stopy procentowej, struktura pasywów i aktywów Banku Centralneg i Banków handlowych, Transfery, Operacje otwartego rynku, Realna i