Prof. dr hab. Krystyna Ciuman

note /search

Socjologia i szata roślinna

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1701

Pierwszy plik to 20 stron dotyczących wykładów z demografii. Informacje zawarte w notatce to: tempo przyrostu jednostek, tempo przyrostu łańcuchowe, wymiar względny i bezwzględny, udziały względne, wskaźniki struktury, natężenie, wskaźnik natężenia, średnia harmoniczna, cecha skokowa. Kolejn...

Finanse. Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 5810
Wyświetleń: 7602

1. Pieniądz - to szczególnego rodzaju towar, w którym wyrażana jest wartość dóbr akceptowany powszechnie jako środek płatniczy w transakcji wymiany tych dóbr oraz w regulowaniu zobowiązań np. Przyjmuje postać gotówkową (bilon, banknot), bezgotówkową (zapis na rachunku). Pieniądz ze względów prakt...

Finanse w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4438

Finanse   są  rozwinięciem  nauki  ekonomii  politycznej.  Finanse  wywodziły  się  z  czasownika  „finire”-  koniec  potem  były  przekształcane  następująco,  najpierw  w  „finare”  –  uregulować  do  końca,  następnie  w  „finatio”  –  orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i j...

KATEGORIE DŁUŻNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2198

KATEGORIE DŁUŻNE    Pożyczka pieniężna    Pieniądz  jest  dobrem  ograniczonym.  Jego  brak  może  uniemożliwić  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  powiększenie  jej  rozmiarów,  zachowanie  wypłacalności,  zwiększenie  konsumpcji  itp.  Jedną  z  metod  przełamania  tej  bariery  jest  za...

Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3409

METODA BADAŃ    Uniwersalne metody poznania naukowego    Metodami poznania naukowego, są: obserwacja zjawisk, prognozowanie, eksperymentowanie.  Głównymi  elementami  metody  ekonomii  politycznej  są  następujące  po  sobie  trzy  postępowania  badawcze:  abstrakcja, stopniowa konkretyzacja i we...

FINANSE opracowania SUM UEK

 • Finanse
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 5047

Etymologia pojęcia ?finanse?. Finire, finare, finatio. Początki pieniądza, starożytność. Wymiana towar za towar. Nadwyżki, niedobór dóbr. Szlachetne kruszce, sztabki złota, sztabki srebra. Bicie monet. System monetarny. Reforma pieniężna Karola Wielkiego - 800 r. p.n.e. Rozwój handlu. Reforma groszo...

Finanse - wykłady i ćwiczenia, dr Ciuman

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 4179
Wyświetleń: 6594

Dokument ma 40 stron i porusza takie zagadnienia jak: pojęcie finansów, mechanizm kreacji pieniądza, funkcje pieniądza, system bankowy, bank centralny, bank komercyjny, funkcje banku centralnego, oddziaływanie banku centralnego na banki komercyjne, rezerwy obowiązkowe, refinansowanie banku, zjawisk...

Finanse wykl

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1799
Wyświetleń: 5285

pdf. Dokument ma 38 stron i porusza takie zagadnienia jak: istota finansów, mechanizm kreacji pieniądza, depozyt, kredyt bankowy, bank centralny, banki komercyjne, instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne, metoda łagodnej perswazji, refinansowanie banku, weksle, weksel własny,...

Finanse - egzamin 06/07, dr Ciuman

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 4319
Wyświetleń: 16758

Na część pytań podane są również odpowiedzi. Zagadnienia pojawiające się w tych pytaniach dotyczą: bilansu Banku Centralnego, Bank Centralny a zmiana rezerw gotówkowych, operacje repo, bank komercyjny, rynek międzybankowy, bony komercyjne, zbywalne

Finanse - wszystko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 3416
Wyświetleń: 6587

...Finanse są rozwinięciem nauki ekonomii politycznej. Finanse wywodziły się z czasownika „finire”- koniec potem były przekształcane następująco, najpierw w „finare” – uregulować do końca, następnie w „finatio” – orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i jest to termin międzynar...