Prof. dr hab. inż. Jan Łach - strona 2

TECHNIKA WYKONYWANIA ZDJĘĆ

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Teledetekcja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

_ach. Notatka składa się z 1 strony. TECHNIKA WYKONYWANIA ZDJĘĆ: RODZAJE KAMER Rozpoznawcze Pomiarowe KLASYFIKACJA KAMER ZE WZGLĘDU NAWIELKOŚĆ OGNISKOWEJ Krótko ogniskowa 55f150 nm Normalno ogniskowa 150f300nm Długoogniskowa f300 nm KLASYFIKACJA KAMER ZE WZGLĘDU NAWIELKOŚĆ KĄTA Normalnok...

Przykladowe zadania z rozwiazaniami 1

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Zestaw VI.       Zadania przykładowe.  1. Wykre ślić linie pierwiastkowe względem k dla :    G s k s s s otw ( ) ( )[( ) ] = + + + 1 2 1 4 2   Rozwi ą zanie :  -Bieguny : p=0,-2,-1 ±j2,  -Asymptoty :  δ a = −1, φa = − − 45 135 45 135 , , o  -K...

Przykladowe zadania z rozwiazaniami 2

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

Zestaw IV.                Zadania przykładowe  1. Serwomechanizm ze sprz ę eniem pozycyjno-prędkościowym ma schemat jak na rysunku.  a) Okre ślić wra liwość transmitancji układu zamknietego względem K, p, α dla danych  nominalnych K=10, p=2,  α=0.14 .  b) Okre ślić zmianę błędu ustalonego dla wym...

Synteza URA

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1337

Synteza URA 26 stycznia 2011 Wyznaczy¢ transmitancj¦ uchybowo-zakªóceniow¡ Gez dla ukªadu przedstawionego na rysunku 1. Sygnaª Z, to skok jednostkowy o amplitudzie A. Wyznaczy¢ uchyb ustalony eust dla Gez. Jakie powinno by¢ k, aby bª¡d w stanie ustalonym eust nie przekraczaª 1% sygnaªu A. Zbada¢ ...

Teoria na egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463

Kryterium stabilności Routha-Hurwitza  jest metodą pozwalającą określić stabilność  układu regulacji na podstawie równania charakterystycznego układu        Z punktu widzenia algebry kryterium Routha-Hurwitza pozwala sprawdzić, czy wszystkie  pierwiastki równania charakterystycznego leżą w lewej ...

Synteza URA

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1323

Synteza URA 26 stycznia 2011 Wyznaczy¢ transmitancj¦ uchybowo-zakªóceniow¡ Gez dla ukªadu przedstawionego na rysunku 1. Sygnaª Z, to skok jednostkowy o amplitudzie A. Wyznaczy¢ uchyb ustalony eust dla Gez. Jakie powinno by¢ k, aby bª¡d w stanie ustalonym eust nie przekraczaª 1% sygnaªu A. Zbada¢ ...

Tabelka sygnałów

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Jan Łach
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

A. NAP. A. PRĄD. UKŁ. MECH. e(t) j(t) F[siła] / [moment siły] / / / ...