Prof. dr hab. inż. Jan Łach

note /search

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 1 - Asymptota

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1568

Zestaw VI.       Zadania przykładowe.  1. Wykre ślić linie pierwiastkowe względem k dla :    G s k s s s otw ( ) ( )[( ) ] = + + + 1 2 1 4 2   Rozwi ą zanie :  -Bieguny : p=0,-2,-1 ±j2,  -Asymptoty :  δ a = −1, φa = − − 45 135 45 135 , , o  -K ą...

Przykładowe zadania z rozwiązaniami 2 - Potencjometr

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1785

Zestaw IV.                Zadania przykładowe  1. Serwomechanizm ze sprz ę eniem pozycyjno-prędkościowym ma schemat jak na rysunku.  a) Okre ślić wra liwość transmitancji układu zamknietego względem K, p, α dla danych  nominalnych K=10, p=2,  α=0.14 .  b) Okre ślić zmianę błędu ustalonego dla wymus...

Teoria na egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2093

Kryterium stabilności Routha-Hurwitza  jest metodą pozwalającą określić stabilność  układu regulacji na podstawie równania charakterystycznego układu        Z punktu widzenia algebry kryterium Routha-Hurwitza pozwala sprawdzić, czy wszystkie  pierwiastki równania charakterystycznego leżą w lewej ...

INTERPRETACJA OBRAZÓW LOTNICZYCH I SATELITARNYCH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

_ach. Notatka składa się z 1 strony. INTERPRETACJA OBRAZÓW LOTNICZYCH I SATELITARNYCH- METODY WSPOMAGAJĄCE REJESTRACJA OBRAZÓW SATELITARNYCH I JEJ TREŚCI ZAWIERA: Kilka kanałów spektralnych Cykliczna powtarzalność zapisu obrazu W CELACH INTERPRETACJI STOSUJE SIĘ METODY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE...

METODYKA BADAŃ TELEDETEKCYJNYCH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

_ach. Notatka składa się z 1 strony. METODYKA BADAŃ TELEDETEKCYJNYCH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Oba pola indukują się wzajemnie- zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmienne pole magnetyczne Źródłem pola elektromagnetycznego jest przyspieszający lub hamujący ładunek ...

METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4088

_ach. Notatka składa się z 6 stron. METODYKA INTERPRETACJI ZDJĘĆ LOTNICZYCH OKRESLENIE CELU FOTOINTERPRETACJI PLAN INTERPRETACJI WYBÓR MATERIAŁÓW FOTOGRAFICZNYCH (ustalić skalę zdjęcia) WYBÓR MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH FOTOINTERPRETACJA POLOWA FOTOINTERPRETACJA KAMERALNA CECHY BEZPOŚREDNIE: ...

PODSTAWY FOTOGRAMETRII ZDJĘCIA LOTNICZEGO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2478

_ach. Notatka składa się z 0 stron. PODSTAWY FOTOGRAMETRII ZDJĘCIA LOTNICZEGO GEOMETRIA PIONOWEGO ZDJĘCIA LOTNICZEGO ELEMENTY ZDJĘCIA RODZAJE ZDJĘĆ Pionowe- kat nachylenia v≤3° Nachylone- v3° bez widocznego horyzontu Ukośne- z widocznym horyzontem SKALA ZDJĘCIA: wzory wykorzystujące Dane ...

PROBLEMY METODYCZNE BADAŃ ATMOSFERY I BADANIA POLARNE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

_ach. Notatka składa się z 3 stron. PROBLEMY METODYCZNE BADAŃ ATMOSFERY: Interpretacja sygnału- metody odwrotne. Potrzeba walidacji. Odbicie zwierciadlane od powierzchni wody Pomiary niektórych wielkości zależą od warunków atmosferycznych oraz położenia Słońca (np.

TELEDETEKCJA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2275

_ach. Notatka składa się z 1 strony. TELEDETEKCJA- teoria i metodyka pozyskiwania, przetwarzania i interpretowania danych będących rejestracją promieniowania elektromagnetycznego odbitego lub emitowanego przez różnego rodzaju obiekty (Słown...

WYKORZYSTANIE RADARÓW I LIDARÓW

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teledetekcja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

_ach. Notatka składa się z 2 stron. WYKORZYSTANIE RADARÓW I LIDARÓW RADARY- promieniowanie mikrofalowe(analiza wartości współczynnika odbicia wstecznego)- pozwalają na prowadzenie badań: bez względu na pogodę drzewostanu w przekroju p...