Prof. dr hab. Halina Robótka

Instytut Historii i Archiwistyki UMK - syllabusy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2702

Sylabusy Instytut Historii i Archiwistyki UMK 1. Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka archiwalna 2. Imię i nazwisko wykładowcy prof. dr hab. Halina Robótka 3. Formuła nauczania wykład Wykład z prezentacją. 4. Rok studiów II 5. Wymagania wstępne Zaliczenie zajęć z I roku studiów. 6. Cele przedmio...

Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1820

Wizytacje - forma kształtowania narastającego zasobu( druga po selekcji) Wizytuje się tylko archiwa zakładowe. Podstawy prawne: - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o

Dokumentacja osobowa - referat

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Dokumentacja współczesna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2751

Jest to referat na temat dokumentacji osobowej w ramach ćwiczeń z dokumentacji współczesnej. Taki referat jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. Zawiera on 4 obowiązkowe punkty jakie pani profesor prosiła opracować, czyli: 1. Podstaw prawna; 2. Gdzie ta dokumentacje powstaje; 3. Typy i rodzaje dokume...

Notatki z wykładu Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 2996
Wyświetleń: 11564

Są to notatki z wykładu w formie pliku tekstowego wraz z zagadnieniami. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Halina Robótka. Dokument z opracowaniem ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego, selekcja, cele selekcji, zasady selekcji, metody i narzędzia se...