Prof. Żywicka - strona 6

Wykład - zmiana pracodawcy

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Zmiana pracodawcy. Co do zasady, nie może dojść do zmiany stron stosunku pracy bez jego rozwiązania i nawiązania nowego stosunku pracy. Wyjątek uczyniono co do możliwości zmiany dokonującej się po stronie pracodawcy w ten sposób, że w ramach tego samego stosunku pracy, bez jego rozwiązywania, następ...

Związki zawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 574

Związki zawodowe. Podstawą prawną tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych jest ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, która określa związek zawodowy jako dobrowolną, samorządną organizację ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i soc...

źródła prawa pracy - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 588

ŹRÓDŁA PRAWA PRACY: Konstytucja jako akt najwyższej rangi określa źródła prawa, art.87, który mówi o źródłach prawa, źródła które wymienia prawo pracy nie są wymienione przez Konstytucję. Gdzie znajdują się układy zbiorowe pracy? Brak ich w Konstytucji. Rodzaje źródeł przedstawionych w art. 87 ni...

Rozwiązywanie sporów zbiorowych(IIsem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

USTAWA O ROZIWĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH Art.1 definiuje co to jest zbiorowy - spór dotyczący interesów całej załogi, albo grupy pracowników. Podaje zakres w jakim spór może być toczony. Art.4 co nie może być przedmiotem sporu [jeżeli pracodawca nie wypłacił wynagrodzeń wszystkim pracownikom z róż...

Społeczna inspekcja pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Społeczna Inspekcja Pracy. Specyfika SIP jako służby społecznej i jej struktura. Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych ...