Prof. Żywicka - strona 5

Wypowiedzenie zmieniające - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

2)WYPOWIEDZENIE ZMIENIAJĄCE: -jednostronne złożenie oświadczenia woli przez pracodawcę -2 cele: modyfikacja istniejącego już stosunku pracy, chęć zatrzymania pracownika, cel alternatywny ustanie stosunku pracy -jeżeli pracodawca konsekwentnie zmierza do celu alternatywnego jego działanie jest bez...

Zakaz dyskryminacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 714

Zasada niedyskryminacji (zakaz dyskryminacji) . Zgodnie z art. 11 3 k.p. niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu: bezpośrednia albo pośrednia. Zakaz dyskryminacji jest często wprost wiązany z naruszeniem zasady równouprawnienia pracowników. Jeśli zatem osoba ma w sposób nieuz...

Zakaz konkurencji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

ZAKAZ KONKURENCJI -może mieć źródło ustawowe lub kontraktowe -może być wprowadzony tylko na podstawie umowy -może obejmować czas trwania stosunku pracy, jak również okres po jego ustaniu -ustanowiony w celu ochrony interesów pracodawcy zakaz konkurencji - pracownik w zakresie określonym w odrębnej ...

Zakazy nadgodzin - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

DOPUSZCZALNOŚĆ PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH -praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie: -konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usun...

Zakladowa organizacja zwiazkowa - omówienie(IIsem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA rozdział 4 Szczebel zakładu pracy, szczebel danego pracodawcy, organizacja działająca w danym zakładzie u danego pracodawcy. Praktyka pokazuje że zoz może działać w 2 formach: 1)zoz może być zakładowym związkiem zawodowym - powstał dla pracowników danego zakładu 2)zo...

Zasada godziwości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Zasada godziwości wynagrodzenia . Zgodnie z art. 13 k.p. pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Przepis ten wydaje się wskazywać, że postulat godziwości jest realizowany przez określenie wynagrodzenia minimalnego, co uniemożliwia zawieranie umów o pracę za wynagrodzeniem niższym od...

Zasada poszanowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika . Poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika nakazuje pracodawcy norma zawarta w art. 11 1 k.p. Jeśli naruszenie dóbr osobistych pracownika było tak drastyczne, że można określić je jako ciężkie, to pracownik może rozw...

Zasady prawa - omówienie(Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Zasady prawa pracy - art.300, od art 10-18 → PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY Problematyka zasad prawa pracy - zakładamy zawsze, że nasz pracodawca jest pracodawcą racjonalnym. Przymiotnik podstawowe → nie możemy różnym zwrotom przypisywać tego samego znaczenia. ART.300 koncepcja zasad pracy została ...

Zatrudnienie tymczasowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Zatrudnienie tymczasowe . Zatrudnienie tymczasowe ma z założenia charakter tymczasowy i ma na celu rozwiązywanie okresowych problemów pracodawców w zakresie zatrudnienia. Chodzi tu o sytuacje, gdy pracodawca odczuwa czasowe, większe niż normalnie, zapotrzebowanie na pracę, a nie jest on zainteresow...

Zbiorowe prawo pracy - omówienie (IIsem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 497

RELACJE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY Prawo pracy normuje nie tylko stosunek pracy ale również stosunki prawne związane z prawem pracy. Stosunki prawne związane z relacjami przedstawicielstw pracowniczych, współdziałanie 2 stron, pracodawcy i pracowników. W tych relacjach w imieniu pracowników występuje ...