Prof. Żywicka

Powierzenie pracownikowi innej pracy - omówienie - Stosunek pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

POWIERZENIE PRACOWNIKOWI INNEJ PRACY -jednostronna zmiana treści stosunku pracy poleceniem pracodawcy, nie jest wymagana zgoda pracownika -nie ma obowiązku zachowania formy pisemnej -pracodawca musi mieć uzasadnione potrzeby -jeżeli pracownik oceni powody pracodawcy jako bezzasadne zaprzestanie ...

Składniki wynagrodzenia - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZASADNICZE Stawka wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, może być ustalone metodą czasową (tabela wymagań kwalifikacyjnych) jak i wynikową. DODATKI Przysługują za wykonywanie pracy w szczególnych okolicznościach lu...

Specyficzne źródła prawa - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 455

SPECYFICZNE ŹRÓDŁA PRAWA PRACY: UKŁAD ZBIOROWY PRACY POROZUMIENIA ZBIOROWE REGULAMINY - regulowany w art.104, będą nie tylko regulowały kwestię porządku na terenie zakładu pracy ale również prawa i obowiązki stron z tą praca związane. Powstają komplikacje odnośnie paragrafu 2, przyjęta została gra...

Normy prawa - omówienie(Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

NORMY PRAWA PRACY - mówi się w dziale dotyczącym czasu, wynagrodzenia pracy, chodzi o ustalenie charakteru generalnych reguł zachowania się, a więc normy wynikające z przepisów prawa pracy. Generalny podział: - normy dyspozytywne - normy względnie obowiązujące, afirmuje autonomię woli stron, stron...

Obowiązki pracownika - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

Obowiązki pracownika w trakcie trwania stosunku pracy. Obowiązki podstawowe, wynikające z istoty stosunku pracy. Wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy (art. 22 § 1 k.p.) - pracownik jest zobowiązany do: sumiennego i starannego wykonywania pracy (art. 100 §...

Ochrona wynagrodzenia za pracę - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Ochrona wynagrodzenia za pracę. Przez pojęcie ochrony wynagrodzenia za pracę rozumie się wszelkie środki przewidziane w obowiązujących przepisach, które mają na celu ochronę pracownika przed umniejszeniem jego wynagrodzenia. Istotnym elementem ochrony wynagrodzenia jest ograniczenie dysponowania pr...

Ochrona wynagrodzenia za pracę - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Ochrona wynagrodzenia za pracę. Przez pojęcie ochrony wynagrodzenia za pracę rozumie się wszelkie środki przewidziane w obowiązujących przepisach, które mają na celu ochronę pracownika przed umniejszeniem jego wynagrodzenia. Istotnym elementem ochrony wynagrodzenia jest ograniczenie dysponowania pr...

Okres próbny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

UMOWA NA OKRES PRÓBNY: -służy pracownikowi do zapoznania warunków pracy -pracodawcy umożliwia poznanie walorów pracownika -”próba” - wskazuje cel, jakiemu ta umowa ma służyć - oznacza praktyczną konfrontację kwalifikacji pracownika ze stawianymi mu zadaniami -może poprzedzać zawarcie umowy termin...

Podmioty prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Podmioty prawa pracy. Podmiotami prawa pracy są strony wszelkich stosunków prawnych, regulowanych przez prawo pracy. Stronami indywidualnego stosunku pracy są: Pracownik. Pracownikiem jest osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, mianowania a...

Porozumienia zbiorowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Żywicka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

Porozumienia zbiorowe oparte na ustawie. Porozumienia zbiorowe oparte na ustawie, a więc takie, których zawieranie w określonych warunkach przewidują wyraźnie przepisy rangi ustawowej - w świetle art. 9 § 1 k.p. obok układów zbiorowych pr...