Prof. zw. dr inż. Marian Hopej

note /search

Przykładowe pytania na zarządzanie

 • Politechnika Wrocławska
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4368

dr hab. inż. Mariana Hopeja, który wykłada na Politechnice Wrocławskiej przedmiot zarządzanie. Pytania dzielą się na dwie grupy - w pierwszej znajduje się 118 pytań, z czego zdecydowana większość z nich posiada również odpowiedzi, druga grupa natomiast to 5 kolejnych dodatkowych pytań, z których ty...

Podstawy zarządzania - centralizacja

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4879

...Co to jest centralizacja? Centralizacja to działanie oznaczające zwiększenie liczby szczebli zarządzania oraz zmniejszenie rozpiętości kierowania Jakie zasady charakteryzują stopień centralizacji? Stopień centralizacji (dec...

Kontrola jako funkcja zarządzania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1302

Kontrola jako funkcja zarządzania 4.4.1 Etapy kontroli Proces kontroli obejmuje cztery podstawowe etapy: Ustalenie celów, norm i metod pomiaru efektywności Pomiar osiąganych wyników Porównanie, czy efektywność rzeczywista jest zgodna z normami Podjecie działań korygujących lub ich zaniechanie ...

Opracowanie zagadnień - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1120

Pytania i odpowiedzi do egzaminu z organizacji i zarządzania, na podstawie skryptu `Podstawy zarządzania organizacjami' Wersja 2.1 1. Kiedy i dlaczego ludzie zaczęli odczuwać potrzebę naukowej organizacji pracy? Potrzeba taka zrodziła się dopiero po rewolucji przemysłowej, czyli na przełomie XIX...

Podstawy zarządzania - organizacja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1645

2. Organizacja Model organizacji wg Leavitta- czteroelementowy model przedstawiający podział organizacji na jej najważniejsze elementy Rys. Model Leavitta Ludzie i cele to elementy podsystemu społecznego. Struktura i technologia to elementy podsystemu technicznego. 2.1 Ludzie Ludzie to członkow...

Organizowanie jako funkcja zarządzania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1078

Organizowanie jako funkcja zarządzania Organizowanie to kształtowanie struktur organizacyjnych i dokonywanie zmian w strukturze. Wyróżnia się następujące zasady kształtowania struktur organizacyjnych: Zasada ograniczania do minimum liczby szczebli hierarchii organizacyjnej Zasada optymalnej centr...

Planowanie jako funkcja zarządzania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 973

Planowanie jako funkcja zarządzania Planowanie to wytyczanie celów i sposobów działania (decydowanie o tym, co zamierzamy robić i w jaki sposób). 4.1.1 Powody planowania Możemy wyróżnić następujące powody planowania: Zmiany w otoczeniu Ustanowienie standardów ułatwiających kontrole Wytyczenie ...

Podejmowanie decyzji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1113

Podejmowanie decyzji Decyzja to świadomy wybór jednego z rozpoznanych i dostępnych wariantów działania. Decyzje można zróżnicować na: Programowane- często powtarzalne, znana procedura działania Nieprogramowane- nieznana procedura działania Podejmowane w warunkach: Pewności- wszystkie skutki zn...

Przewodzenie jako funkcja zarządzania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1484

3. Menedżer Menedżer to osoba (uczestnik organizacji) realizująca proces zarządzania. Wyróżnia się menedżerów: najwyższego stopnia, średniego stopnia i najniższego stopnia(jednej Ligii). Można mówić o następujących umiejętnościach menedżerów: Technicznych- dotyczą wiedzy z określonego obszaru Spo...

Podstawy zarządzania - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1379

Czym jest organizacja?(znaczenie rzeczowe) uporządkowany system społeczno-techniczny Wymień elementy organizacji w ujęciu Leavitta. ludzie, cele, technologia, struktura Wymień 2 podstawowe części organizacji. podsystem społeczny podsystem techniczny Wymień elementy : podsystemu technicznego - ...