Prof. zw. dr hab Władysław Kucharski

note /search

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5012

dr hab Władysław Kucharski. Notatka ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: stowarzyszenia, przesłanki powołania stowarzyszenia, Rejestr Stowarzyszeń, Krajowy Rejestr Sądowy, organizacje pozarządowe, struktura podmiotów administracji publicznej, osoby prawne, cechy organizacji pozarządowej, sp...