Prof. zw. dr hab. Halina Buk - strona 4

Podstawy prawne -spis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Podstawy prawne : Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości . Tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 15.01.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednos...

Modele wyceny bilansowej - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1008

WYKŁAD 4 Modele wyceny bilansowej 1. Koncepcja cen (kosztów) historycznych Koncepcja ta dotyczy sposobu wyceny pozyskiwanych, a następnie zużywanych przez jednostkę w jej cyklu operacyjnym środków gospodarczych i przyjmuje, że składnik jest wyceniany „po koszcie” jego pozyskania, tj. wg ceny naby...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 924

WYKŁAD 6 Przykład 1: Wartość zaciągniętego zobowiązania wynosi 6.000 zł, naliczone przez kontrahenta, lecz jeszcze nie zapłacone odsetki karne wynoszą 300 zł. Wartości księgowe i podatkowe wynoszą: wartość podatkowa 0zł wartość księgowa

Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1519

WYKŁAD 7 Zasada memoriału a zasada kasowa Zasada memoriału Zasada kasowa Wynik „memoriałowy” Wynik „kasowy” Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Sprawozdanie to jest regulowane, oprócz UoR, Krajowym Standardem Rachunkowości...

Dostawy i usługi - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204

WYKŁAD 8 Dostawy i usługi Wartość zużytych materiałów i energii (+) wartość usług obcych (+) zapas materiałów, towarów, produktów na koniec okresu) (-) zapas materiałów, towarów na początek okresu (+) wartość sprzedanych towarów, materiałów (-) zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec o...

Badanie sprawozdań finansowych- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1043

WYKŁAD 11 Badanie sprawozdań finansowych Obowiązkowi poddawanie rocznego sprawozdania finansowego badaniu podlegają określone w art. 64 UoR podmioty. Celem badania jest wyrażenie pisemnej opinii ( oraz sporządzenie raportu) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo, czy rzetel...

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego - wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1029

WYKŁAD 13 Egzamin „0” test jednokrotnego wyboru bez punktów ujemnych w ramach testu będą zadania- bardzo proste 40 min zaczynamy o 8.00 wyniki czwartek na egzaminie nie będzie wykładu 13, badań sprawozdań finansowych, publikowanie, zestawienia zmian w kapitale własnych oraz sprawozdania z dzi...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 2926

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych obowiązuje zasada prymaty faktów dokonanych nad ujmowaniem zdarzeń mających miejsce w przyszłości nadrzędności treści merytorycznej nad formą ujmowania wyłącznie zdarzeń udokumentowanych formalno-prawnie Badanie i ogłaszanie rocznych jednostkowych sprawoz...