Prof. zw. dr hab. Halina Buk - strona 3

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1435

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE: Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (nazwa firmy, organ rejestrowy, okres sprawozdawczy, zasada kontynuacji, czy było połączenie spółek w tym okresie...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1281

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 9 RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE SKŁADNIK BILANSU RÓŻNICA Dodatnia Ujemna AKTYWA PASYWA WK WP WK WP Wartość podatkowa aktywów- jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1526

Sprawozdawczość finansowa prof. zw. Dr hab. Halina Buk Wykład 12 KOREKTY Wynik Przepływy pieniężne Korekty finansowy A B C 1. Amortyzacja - + 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: a) Zrealizowane na działalności inwestycyjne, np. z tytułu udzielonych pożyczek dewizowych -dodatnie róż...

Cel i cechy jakościowe sprawozdań -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Cel i cechy jakościowe sprawozdań: Rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (art. 4 ust. 1 u.r.) Cechy : Zrozumiałość - łatwość ich rozumienia Przydatność Istotność Wiarygodność - informacje nie mogą zawierać błędów, mają być bezstronne, nie mogą w...

Kapitał podstawowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

KAPITAŁ PODSTAWOWY Kapitał (fundusz) podstawowy KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY Spółka Akcyjna Kapitał podstawowy - min. 100 000zł, Akcja - min. 1gr Spółka z o.o. Kapitał zakładowy - min. 5 000zł, udział - min. 50zł Spółka jawna Spółka partnerska - kapitał wspólników -kapitał wspólników/partn...

Kapitał zapasowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

KAPTAŁ ZAPASOWY kapitał zapasowy w spółkach kapitałowych- tytuły zwiększeń nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich cenę nominalną (Aggio, premia) dopłaty wspólników (dodatkowe św...

Sprawozdania finansowe -kryteria i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Sprawozdania finansowe (kryteria i rodzaje) : Zakres podmiotowy: Jednostkowe Łączne Skonsolidowane - sprawozdania wielu podmiotów (grup kapitałowych) Częstotliwość sporządzania (każda jednostka ma się obliczyć za rok obrotowy): Roczne ...

Ustalenie kosztu sprzedanych produków -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

USTALENIE KOSZTU SPRZEDANYCH PRODUKTÓW (koszty własnego sprzedaży) Koszty rodzajowe 100 000 Stan początkowy zapasu wyrobów gotowych 60 000 Stan końcowy zapasu wyrobów gotowych 90 000 Przyrost stanu zapasów wyrobów gotowych 30 000 Spos...

Standardy sprawozdawczości finansowej -opracowanie spraw organizacyjny...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 392

Sprawy organizacyjne Sprawozdawczość finansowa - wymogi formalne : Literatura : „ Sprawozdawczość i analiza finansowa” , H. Buk „ Sprawozdawczość jednostkowa i skonsolidowana” , Gargusewicz, „ Sprawozdawczość finansowa” , Świderka, Ustawa o rachunkowości Egzamin : Pisemny Test jednokrotnego wybor...

Zobowiązania -podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zobowiązania Zobowiązania Wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczenia o wiarygodnie określonych wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (art. 3 ust. 1 pkt. 20) Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jed...