Prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer

note /search

Historia Stosunków Międzynarodowych

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 2310
Wyświetleń: 5684

1.Co to jest HSM - relacje między państwami i narodami oraz zmiany w czasie procesu kształtowania się, określonego stopnia ładu w skali regionalnej i globalnej. Stosunki międzynarodowe są prowadzone przez takich uczestników jak: państwa, narody, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodow...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3472

Powyższa definicja ma trzy elementy: a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa, b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni, c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwi...

Międzynarodowe stosunki polityczne - wykłady

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 3164
Wyświetleń: 10640

Wykład 1 - Przedmiot i zakres MSP 1. Stosunki międzynarodowe a międzynarodowe stosunki polityczne pojęcie i istota sm i msp, relacje między pojęciami sm, polityka światowa i polityka międzynarodowa. 2. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina badawcza metody badawcze w sm, funkcje nauki o sm 3. Pod...

Historia stosunków międzynarodowych - Święte przymierze

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3717

"1.Co to jest HSM– relacje między państwami i narodami oraz zmiany w czasie procesu kształtowania się, określonego stopnia ładu w skali regionalnej i globalnej. Stosunki międzynarodowe są prowadzone przez takich uczestników jak: państwa, narody, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe, ...