Prof. zw. dr hab. Antoni Witosz - strona 2

Wykład - Zawieranie umów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 6 Zawieranie umów Umowa jest czynnością prawną, potrzebne są do niej 2 zgodne oświadczenia woli. Rodzaje umów: I. nazwana - każda umowa regulowana przez k.c. nienazwana - treść umowy nie odpowiada żadnej z

Wykład - Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 7 Wady oświadczenia woli Oświadczenie woli dzieli się na wewnętrzny akt woli i jego uzewnętrznienie. Wadą oświadczenia woli jest taka nieprawidłowość albo wewnętrzna albo zewnętrzna, która spowodowała niezgodność aktu woli z ...

Wykład - Sankcje wadliwych czynności prawnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 8 Sankcje wadliwych czynności prawnych: nieważność bezwzględna - najbardziej ostra sankcja - mimo istnienia zewnętrznego wyrazu czynności - czynność jest niedokonana: może się na nią powołać każda zainteresowana osoba (zainte...

Wykład - Prawo gospodarcze i prawo pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 560

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 9 Dawność - utrata określonych praw lub roszczeń na skutek bierności ze strony uprawnionego przez czas określony w ustawie: zasiedzenie - prawo zostaje nabyte przez osobę nieuprawnioną w skutek faktycznego wykonywania przez ni...

Wykład - Sposób wykonywania zobowiązań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 511

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 10 Sposób wykonywania zobowiązań - 354 k.c. (będzie zmieniany) - zgodnie z treścią zobowiązania, w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu, zgodnie z zasadami współżycia, w sposób odpowiadający zwyczajom; §2 obowiąz...

Wykład - Zgaśniecie zobowiązań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 11 Zgaśniecie zobowiązań: normalnie, gdy zostanie zobowiązanie wykonane dłużnik nie chce świadczyć, nie spełnia danego świadczenia ale jest świadczenie zastępcze - zapłata odszkodowania też powodują wygaśnięcie zobowiązań. Z...

Wykład - Odpowiedzialność z tytułu rękojmii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Prawo gospodarcze i prawo pracy prof. zw. dr hab. Antoni Witosz Wykład 12 Odpowiedzialność z tytułu rękojmii (dla kupującego) (wg 471 k.c. sprzedawca ponosi odpowiedzialność za elementy , za które odpowiada) Odpowiedzialność za rzeczy niebezpieczne - kupującego, ale i użytkownika 556-576 k.c. + ...

Sprawy organizacyjne przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Sprawy organizacyjne : Brak zwartej literatury Ochrona własności intelektualnej - nowa, dynamiczna gałąź prawa Ochrona własności intelektualnej wychodzi z prawa cywilnego Tematyka : Prawa autorskie i prawa pokrewne (nie tylko w sytuacj...