Prof. zw. dr czł. rzecz. PAN Zbigniew Radwański

note /search

Spółka cywilna - Podmioty

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

12.Spółka cywilna A) Pojęcie 1. Umowa spółki Spółka cywilna powstaje w drodze umowy, co najmniej dwóch osób, fizycznych lub prawnych. Przez umowie spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony w szczególności przez wniesienie...

Umowy odnoszące się do osób trzecich

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1435

Umowy odnoszące się do osób trzecich A)Umowa na rzecz osoby trzeciej- pactum in favorem tertii nie występuje nigdy jako umowa samodzielna. Stanowi zawsze dodatek, zastrzeżenie modyfikujące albo jakąś inną umowę, albo stosunek obligacyjny powstały z innego

Umowy regulujące stosunki kredytowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

11.Umowy regulujące stosunki kredytowe A)Kredyt konsumencki Ustawa o kredycie konsumenckim-regulacja zasad i trybu zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł taką umowę oraz obowiązki przedsiębiorcy, k...

Nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 476

8.Nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków Jest to umowa nienazwana, stosuje się do niej przepisy najbardziej podobnych instytucji, czyli użyczenia i dzierżawy. Ze względu na jej nieodpłatny charakter do ustalenia sposobu ...