Prof. Zięba

Wykład - pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

PYTANIA MSP : PROBLEMY WEWNETRZNE NATO, ROLE POLSKI W SRODOWISKU MIEDZYNARODOWYM, WPZiB a wspólna polityka zagraniczna UE , Jakie wartości wewnętrzne zapewnia prowadzenie polityki zagraniczne, jakie są metody badań stosunków międzynarodowych?  z tego co pamiętam, metody to:  - behawioralna  - his...

Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU… STUDIA 19 Stosunki Miêdzynarodowe – International Relations Nr 3–4 (t. 30)/2004 ISSN 0209-0961 JANUSZ SYMONIDES NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU. MIÊDZY KONIECZN...

Wykład - deutopizacja stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

deutopizacja SM  etapy integracji gospodarczej   definicje: sporu, konfliktu zbrojnego, debellizacja, bellizm, polemologia, rokowania, nogocjacje  kiedy KNZ przewiduje mozliwość użycia siły?  definicja moratorium wojennego  protokół ...

Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU… STUDIA 19 Stosunki Miêdzynarodowe – International Relations Nr 3–4 (t. 30)/2004 ISSN 0209-0961 JANUSZ SYMONIDES NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU. MIÊDZY KONIECZN...

Wykład - Reforma ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Reforma ONZ W Dokumencie Końcowym Szczytu 2005 roku, przywódcy państw i rządów zwrócili się do mnie, jako Sekretarza Generalnego ONZ, z żądaniem dokonania zmian w Sekretariacie i przeprowadzenia reformy zarządzania. (...) Istotnie, z pomocą państw członkowskich znaczące zmiany już zostały wprowadz...

Prezentacja - ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: geneza ONZ, istota ONZ, godło ONZ, siedziba ONZ, flaga ONZ....