Prof. Zdzisław Olejniczak

Zmiana wierzyciela lub dłużnika

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. Zdzisław Olejniczak
  • Prawo cywilne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1876

Oleniczak. Notatka składa się z 3 stron. ZMIANA WIERZYCIELA LUB DŁUŻNIKA - art. 509 - 526 1) Zmiana wierzyciela A) Zmiana wierzyciela (cesja ) - umowa zawieraną przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) z osobą trzecią (cesjonariuszem) , na mocy umowy której