Prof. Witkowski - strona 8

Stan nadzwyczajny w Konstytucji z 1997r

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Konstytucja z 1997r. Wyróżniamy 3 typy stanów nadzwyczajnych: WOJENNY WYJĄTKOWY KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (…) … na posiedzenie to Prezydent na wniosek RM może wydać rozporządzenie z

Stan wojny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Stan wojny W polskiej doktrynie istnieją spory na temat prawnego charakteru stanu wojny. Wyłącznie instytucją prawa międzynarodowego publicznego, a jego następstwa odnoszą się tylko do stosunków pomiędzy poszczególnymi państwami odrębna inst...

Stan wyjątkowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Stan wyjątkowy (ust. Z 21.06.2002r o stanie wyjątkowym) związany jest z zaostrzeniem sytuacji wewnętrznej w państwie, koniecznością utrzymania spokoju i bezpieczeństwa wewnętrznego lub z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa przesłanki: zag...

Stany nadzwyczajne w tradycji RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1806

Stany nadzwyczajne w tradycji RP: Konstytucja z 3.05.1791r . Nie wypowiadała się wprost. Zawierała rozdział poświęcony sile zbrojnej. Sejm dec. O wojnie i pokoju. Możliwe było jego zwołanie w syt. Nadzwyczajnych: gwałtownej potrzeby do prawa narodu, szczególnie w przypadku wojny ościennej w przyp...

Stany nadzwyczajne w konstytucjach innych państwach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Stany nadzwyczajne w konstytucjach innych państw FRANC... Konstytucja przewiduje 3 stany: stan wojny - na podst. art. 35 konst, za zgodą parlamentu stan wyjątkowy - na posiedzeniu RM (art. 36) Jego przedłużenie powyżej 12 dni wymaga zgody par...

Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

STANY NADZWYCZAJNE → nadzwyczajne sytuacje funkcjonowania państwa. Związane są z reguły z różnego rodzaju kryzysami, w czasie których środki pozostające w dyspozycji parlamentu i rządu okazują się niewystarczające do przezwyciężenie zaistniałego zagrożenia. S.Gebethner w art. „ Stany szczególnego ...

Struktura wewnętrzna Trybunału Konstytucyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

STRUKTUWA WEWNĘTRZNA TK: Zgromadzenie Ogóle Sędziów TK skład: wszyscy sędziowie Trybunału, a dla prawomocności jego uchwał konieczna jest obecność przynajmniej dziesięciu sędziów. omawia, co najmniej raz w roku - publicznie, działalność Trybunału oraz problemy wynikające z jego orzecznictwa , pod...

System Organów państwowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

System Organów państwowych 3.1. Wyjaśnienia wstępne Władza państwowa - terytorialnie zorganizowany kompleks stosunków nadrzędności i podporządkowania ujęty w ramy specjalnej organizacji posługującej się prawem i dysponującej możliwością użycia przymusu społecznego. Organ państwa - podmiot prawa wyp...

Szybka ścieżka legislacyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2303

Szybka ścieżka legislacyjna - postępowanie z tzw.: pilnymi projektami ustaw. Polega ono na tym, że Rada Ministrów i tylko ona, może określić uchwalony przez siebie projekt ustawy jako pilny. Tryb pilny nie jest dopuszczalny wobec projektów us...

Tryb i formy działania rzecznika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

TRYB I FORMY DZIAŁANIA RZECZNIKA : 5 grup zadań Rzecznika : - rozpatruje indywidualne skargi obywateli i podejmuje stosowne czynności mające na celu likwidowanie zauważonych naruszeń w konkretnych przypadkach - może występować z inicjatywami mającymi na celu usuwanie hierarchicznych niezgodności wy...