Prof. Witkowski - strona 7

Referendum ogólnokrajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1407

REFERENDUM OGÓLNO KRAJOWE ; 14.03. 2003 Ustawa o referendum ogólnokrajowym. Zarządzenie ref. ogólnokrajowego jest czynnością materialną. Pod względem formalnym to akt sejmu podejmowany jako uchwała, natomiast prezydent - postanowienie, na które sąd wyraża zgodę podejmując w tj kwestii uchwałę. Nie ...

Referendum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

REFERENDUM ( łac. referro ad populum - odwołanie się do narodu)→ bezpośrednie decydowanie przez podmioty uprawnione (lud, naród) w drodze głosowania o najważniejszych problemach życia państwowego, określonego teryt. Lub fragmentu terytorium. Inicjowane przez różne podmioty (gł. państwa, parlament, ...

Prawo krajowe a prawo wspólnotowe-relacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

RELACJE MIĘDZY PRAWEM KRAJOWYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH A PRAWEM WSPÓLNOTOWYM Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie została wyrażona expressis verbis w traktatach. Dopiero Traktat Ustanawiający Konstytucję d...

Rzecznik Praw Obywatelskich - Ombudsman w UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - Już w państwie starożytnym państwie istniał urzędnik słuchający skarg poddanych i informujący monarchę o ich treści, a także o własnych spostrzeżeniach. Towarzyszył faraonowi w Egipcie, występował w ustawodawstwie proroka Mojżesza, wspomagał wreszcie pod postacią cenzo...

Schemat sporządzenia skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

Schemat sporządzenia skargi konstytucyjnej a) Informacje ogólne:      1) miejsce i data sporządzenia skargi konstytucyjnej;      2) imię i nazwisko skarżącego, a w przypadku skarżącego nie będącego osobą fizyczną należy podać nazwę, o...

Rada mninistrów-skład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

SKŁAD RM (art. 147 konst.) RM to organ kolegialny (wielkie odkrycie, nie sądzisz ; ) Składa się z - prezesa RM -ministrów i fakultatywnie -wiceprezesi RM -przewodniczący określonych w ustawach komitetów(są jak ministrze działowi) Przed objęciem urzędu muszą Złożyć oświadczenie o działalności go...

Skutki skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

SKUTKI SKARGI KONSTYTUCYJNEJ: z dniem ogłoszenia orzeczenia TK cały akt normatywny lub konkretny przepis traci moc prawną. Ex nunc, czyli na przyszłość, co do zasady nie może już działać. WYJĄTKI: termin 18 miesięcy - ustawy termin 12 miesięcy - inny akt normatywny → oznacza to, że przez ten czas...

Sposób kreacji rzecznika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

SPOSÓB KREACJI RZECZNIKA : Na początku ( na mocy pierwotnej ustawy o RPO z 1987r) Rzecznika powoływał Sejm na wniosek Prezydium Sejmu . W tym trybie został powołany pierwszy Rzecznik - prof. Ewa Łętowska. Po noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia...

Sposoby demokratycznego podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819

SPOSOBY DEMOKRATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI. Mamy dwie zasadnicze metody: losowanie głosowanie LOSOWANIE. Początek w Atenach. Obecnie uzasadnia się neutralność procesu decyzyjnego. Stosunkowo rzadko stosowane. Stosuje się w procesie karnym amerykańskim losowanie przy wyborze „12 sprawiedliwych”...

Stan klęski żywiołowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

(ust. Z 18.04.2002 o stanie klęski żywiołowej) Stan klęski żywiołowej Wcześniej regulowana w ust. O stanie wyjątkowym. KLESKA ŻYWIOŁOWA - katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają bezpieczeństwu życia lub zdrowia dużej liczby osób, ich niezbędnemu zaopatrzeniu lub mieni...