Prof. Witkowski - strona 6

Prace nad projektem ustawy w Sejmie i Senacie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Prace nad projektem ustawy w Sejmie Konstytucja przewiduje, a regulamin Sejmu to potwierdza, że uchwalanie ustaw odbywa się w trzech czytaniach. Zasadne zaczyna w takim razie być pytanie o dopuszczalność i konstytucyjną poprawność regulacji zawartych w regulaminie sejmowym, dopuszczających skracani...

Prawa człowieka i obywatela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA OBYWATELA Cechą charakterystyczną jest łączne korzystanie w tych dwóch rożnych kategorii. W czasach rewolucji francuskiej prawa człowieka ujmowane były jako prawa przyrodzone. Prawa obywatela („poddanego władzy państwowej”) pochodziły od władzy państwowej i dotyczył jedynie ...

Prawo do referendum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

PRAWO DO REFERENDUM → skuteczna prawnie możliwość zainicjowania działań, których bezpośrednim skutkiem jest zarządzenie referendum PRAWO DO UDZIAŁU W REFERENDUM → możliwość wpływania na wynik głosowania poprzez bezpośrednie wyrażenie w nim swojego stanowiska, zarządzenie referendum należy do właśc...

Prawo do sądu i inne prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

Prawo do sądu . Art. 45 „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” Wyjątki od zasady jawności: moralność bezpieczeństwo państwa porządek publiczny ochrona życia prywatnego ważny interes pr...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 12.1 Uwagi wstępne. Historia: -instytucja znana już w 20-leciu międzywojennym (konstytucja 1921r. i 1939r.) -ponadto w tzw. Małej Konstytucji z 19 lutego 1947r. - a także w struktur...

Procedura orzeczeń wstępnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

PROCEDRA ORZECZEŃ WSTĘPNYCH Jednymmz instrumentów gwarantujących taką współpracę jest możliwość wystąpienia z pytaniem prawnym przez sądy krajowe do ETS. TWE → sąd krajowy w przypadku wątpliwości może (a nawet musi, w przypadku gdy jego orzeczenia nie podlegają zaskrżeniu)wystapić do ETS z wnioskie...

Procedura budżetowa - Komisja Finansów Publicznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Procedura budżetowa Ustawa budżetowa- specyficzna ustawa zwykła. „Wniesione do Sejmu projekty ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa Sejm rozpatruje w trybie przewidzianym dla postępowania z projektami zwykłych ustaw. W Konstytucji przesadzona została zasada, w myśl której Sejm uchwa...

Procedura powoływania rządu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2485

PROCEDURA POWOŁYWANIA RZĄDU I ETAP Prezydent desygnuje prezesa RM, nie jest formalnie związany żadnymi warunkami. Faktycznie musi się jednak liczyć z obecnym układem sił w Sejmie Desygnowany zostaje polityk akceptowany przez partię, tworzącą koalicję rządzącą w Sejmie Desygnowany premier proponuj...

Racjonalizacja konstytucyjnej regulacji prawa jednostki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Racjonalizacja konstytucyjnej regulacji prawa jednostki Istnieje wiele Argumentów uzasadniających potrzebę konstytucjonalizacji praw jednostki: Zastrzeżenia dot. przede wszystkim konstytucyjności Praw gospodarczych, społecznych, kulturalnych,eksponując zbędność dublowania w konstytucji materii wła...

Referendum lokalne - Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

REFERENDUM LOKALNE: art. 170 „ Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa ” + a...