Prof. Wasilewski

Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2744

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO -do cech charakterystycznych prawa międzynarodowego zalicza się: 1) tworzenie prawa międzynarodowego (brak ustawodawcy) 2) przymus w prawie międzynarodowym (brak zorganizowanego aparatu przymusu) 3) brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego 4...

Funkcje prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2219

FUNKCJE (PRZEDMIOT) PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO -funkcjami prawa międzynarodowego są: 1) regulowanie stosunków zewnętrznych państw 2) oddziaływanie na stosunki wewnętrzne państw 1) Regulowanie stosunków zewnętrznych państw -w tym zakresie prawo międzynarodowe: a) określa sytuację państwa w

Kodyfikacja prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1617

KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 1) Pojęcie kodyfikacji, jej rodzaje i charakter  kodyfikacja prawa m-dowego oznacza systematyczne zestawienie jego przepisów - charakter prawny kodyfikacji oraz jej moc wiążąca dla państw, zależy do tego kto dokonuje kodyfikacji i w jakiej formie 2) Kodyfikacje...

Międzynarodowe prawo administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

MIĘDZYNARODOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE -dotyczy następujących elementów: -podmiotowość -władza najwyższa -ludność -terytorium -zawiera system stałych norm, które tworzą tzw. administrację międzynarodową -administracja międzynarodowa obejmuje organy administracji międzypaństwowej oraz tworzone prz...

Międzynarodowe prawo gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2450

MIĘDZYNARODOWE PRAWO GOSPODARCZE Międzynarodowe prawo gospodarcze  system norm prawnych obowiązujących między państwami i organizacjami m-dowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących m-dowe stosunki gospodarcze - między gospodarkami narodowymi lub grupami gospodarek narodowych oraz po...

Międzynarodowe prawo karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2233

MIĘDZYNARODOWE PRAWO KARNE -dotyczy następujących elementów: -ludność -prawo przeciwwojenne -terytorium -prawo wojenne -podmiotowość -obejmuje: a) normy materialne określające zasady karania przez państwa lub trybunały m-do...

Międzynarodowe prawo morza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

MIĘDZYNARODOWE PRAWO MORZA Międzynarodowe prawo morza  system norm prawnych regulujących status prawny i zasady korzystania z obszarów morskich (państwowych i niepaństwowych) przez je...

Międzynarodowe prawo ochrony człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

MIĘDZYNARODOWE PRAWO OCHRONY CZŁOWIEKA -dotyka następujących elementów: -podmiotowość -ludność -terytorium -załatwianie sporów międzynarodowych Międzynarodowe prawo ochrony człowieka  system norm formułujący prawa i obowiązki człowieka oraz podstawowe wolności wraz z zespołem środków prawnych s...

Moralność międzynarodowa i jej oddziaływanie na system prawa międzynar...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896

MORALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA SYSTEM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Moralność międzynarodowa  normy o charakterze etycznym, którymi kierują się podmioty w stosunkach międzynarodowych -istnieją 2 poglądy dotyczące norm moralnych: 1) moralność (w tym moralność m-dowa) przypisywana jest ...

Obowiązywanie umowy międzynarodowej - ważność

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2562

OBOWIĄZYWANIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ. WAŻNOŚĆ 1) Wyrażenie zgody  przesłanką obowiązywania umowy m-dowej jest wyrażenie zgody przez państwo na związanie się umową -państwa układające tekst umowy mogą dowolnie określić formę i procedurę wyrażania zgody na związanie się umową m-dową Art. 11 Konwe...