Prof. Wacław Szczewniak

Redukcja Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił.dowolnego przest...

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Wacław Szczewniak
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2233

Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił. Sprowadza się ona do tego iż zastępujemy dany układ wektorów, równoważnym układem prostszym. Warunkiem równoważności jest, aby wektor główny i moment główny porównywanych układów były jednakowe. ...

Reguły Pappusa-Guldina - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Wacław Szczewniak
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Reguły Pappusa-Guldina I twierdzenie Pappusa-Guldina powierzchnia zakreślona przez obrót odcinka linii płaskiej około osi leżącej na płaszczyźnie tej linii i nie przecinającej jej równa jest iloczynowi długości jej przez drogę, jaką op...

Redukcja płaskiego układu sił metodą wieloboku sznurowego - Wektor

  • Politechnika Warszawska
  • prof. Wacław Szczewniak
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3087

Redukcja płaskiego układu sił metodą wieloboku sznurowego Bierzemy dowolny płaski układ sił, który nie jest równoważny zeru. Zamykająca tego wieloboku jest sumą sił „S”. Przedstawia ona wypadkową jako wektor, nie określa natomiast położenia wypadkowej. Obieramy dowolny punkt „O” na płaszczyźnie wie...