Prof. W. Dajczak

Wstęp do prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 1.1. - 1.2. Punkty wstępne, mało istotne, wypisane tylko podstawowe informacje. Europejska kultura, jako wtórna, stoi na trzech filarach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i religii chrześcijańskiej. Prawo rzymskie przetrwało nie tylko własną instytucję...

Historia-prawo rzymskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 1.5 ( bez 1.5.1. , 1.5.4. , 1.5.6. ) 1.5.2. Prokulianie i Sabinianie to szkoły prawa, zwane scholae lub sectaei wywodzące się od Labeona, Nerwy Starszego i Prokulusa oraz Kapitona, Sabinusa i Longinusa. Szkoły stanowiły prawdopodobnie luźne zgrupowania ad...

Glosatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2898

W. Dajczak. Notatka składa się z 6 stron. 1.8.2. (1.8.2.1.1. oraz 1.8.2.1.2. , 1.8.2.3 do 1.8.2.5 oraz 1.8.2.7.) oraz 1.8.3 (1.8.3.1 oraz 1.8.3.2) Glosatorzy szkoła glosatorska założona została w Bolonii przez uniwersyteckiego nauczyciela praktyki prawa i retoryki - Ireniusza działa od połowy X...

Podziały czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.1. (2.1.1.1. , 2.1.1.2. , 2.1.3.) Rzymianie nie określili definicji czynności prawnej, czasami w tekstach prawnych, czasami w tekstach prawnych pojawia się wyraz negotium Podziały czynności prawny...

Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.2.1. Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych: Pomoc własna pierwsza, pierwotna ochrona pozaprocesowa wywodzi się z prawa talionu dzieli się na defensywną i ofensywną vim vi repelle vicet ~ siłą godzi się odpierać siłę granice obrony koniecznej: adekwa...

Proces republikański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.2.2. (2.2.2.2. , 2.2.2.4. , 2.2.2.6.) Historyczny rozwój procesu: Ordo iuciorum privatorum (proces republikański) : legisakcyjny oparty o skomplikowane actio dwufazowy formuralny oparty o przyznawane formułki wyparł proces legisakcyjny dwufazowy z...

Prawo spadkowe - Hereditas Petitio

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3003

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 4.1. (4.1.1. , 4.1.2.1. , 4.1.2.2.) Gwarancje prawa spadkowego: zapewnia ciągłość prawną przeciwdziałanie samopomocy następstwo mortis causa przekazanie dorobku osoby zmarłej Hereditas Petitio - w prawie rzymskim skarga dla dziedziców prawa cywilnego ...

Prawo spadkowe 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 4.1.3. (cały) Wartości prawa spadkowego: Wskazanie heres (dziedzica) znalezienie kręgu dziedziców (w praktyce trudniejsze) doprowadzenie do nabycia przez nich praw Wpływ na świat żywych prawo ...

Testament

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 4.3.1.5. (pominięte) 4.3.2. (całość) Treść testamentu: ustanowienie dziedzica substytucje wydziedziczenia legaty wyzwolenia wyznaczenie tutora decyzje wobec wyzwoleńców fideikomisy Ustanowienie dziedzica brak jednolitości testamentu: dla każdej dy...

Fideikomisy - Wyzwolenie Testamentowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1736

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Fideikomisy fideicommissum ( zapis powierniczy ) osiągano w nich to, co było niemożliwe w samym legacie znacznie zwiększały krąg podmiotowy, były możliwe dla: municipia (miasta italskie posiadające od 340-338 p.n.e. częściową autonomię, a ich mieszkańcy ...