Prof. UW dr hab.Jacek Puchalski

Historia książki - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Mieszkańcy Krety używali dwóch systemów pisma: pisma linearnego A i pisma linearnego B. To pierwsze było używane 1700-1600 r. p. n. e. Świadczyłyby o tym pozostałości w Kreta - Knossos. Nie wiadomo, w jakim języku została ona sporządzona przypuszcza się część tekstów była spisywana w jęz. greckim....

Historia książki - papirus

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

PAPIRUS wpłynął na ukształtowanie się pisma egipskiego, przyczynił się do upowszechnienia papirusu i innych materiałów piśmienniczych, wpłynął na rozwój książki w postaci zwoju, służył on także do innych celów, ale jako materiał pisarski wykształcił się prawdopodobnie od III tysiąclecia p. n. e....

Historia książki - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

Wstęp Historia książki jest dzielona na okres książki rękopiśmiennej i epokę książki drukowanej. Kontekst literacki i historyczny - odbicie na rozwój cywilizacji. Powstanie pisma łączyło się głównie z potrzebami ekonomicznymi i gospodarczymi. Wzrastała liczba informacji - człowiek musiał wspomagać...

Historia książki - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Tytuł w oryginale lub nadany przez bibliografa. Odnotował incipi, czyli pierwsze słowa tekstu podawał objętość (liczbę wierszy), liczbę woluminów, na którym tekst był utrwalony, jeśli zachodziła taka potrzeba bibliograf zawierał adnotacje dotyczące autorstwa czy identyfikującą inne wydania, inne kop...

Historia książki - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

I w. p. n. e. - najważniejsze świadectwa, mówiące nam o tym, że książka i księgozbiór stał się znacznikiem prestiżu społecznego, zwłaszcza wśród arystokracji, a czym świadczą ówczesne poświęcone architekturze. Zajmując się budownictwem znajdował swoje miejsce przy budowie bibliotek prywatnych. Księg...

Historia książki - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Kultura mnichów bazyliańskich VI-VII w.; zachowane kilkanaście tysięcy kodeksów; klasztor Studion w Konstantynopolu - bardzo ważny klasztor. Opat Teodor (VIII-IX w.) zw. Studystą - opracował specjalne reguły, zbiór przepisów pracy w skryptorium klasztornym, „Traktat o kaligrafie” - świadectwo kultu...

Historia książki - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

830 r. Biblioteka Naukowa przy budynku o charakterze uniwersyteckim za panowania Abbasydów; zniszczona przez Arabów w XIII w., wedle autora dzieła o charakterze encyklopedycznym - Poranek ślepego - najwspanialsza biblioteka do XIII w. Arabska Biblioteka Fatymidów X w.; Biblioteka w Kairze - "D...

Historia książki - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Książki były składnikiem majątkowym, majątkiem zgromadzenia → skrupulatność przy inwentaryzacji → dużo pozostałości po inwentarzach klasztornych. Poza inwentarzami → katalogi → Wyspy Brytyjskie. Oprócz dokumentacji bibliotecznej → fragmenty księgozbiorów średniowiecznych. Dużo informacji o ówczesnej...

Historia książki - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Po 1400 r. biblioteki przy wydziałach (collegiach, bursach) uniwersytetów. Największy księgozbiór → Collegium Maius (Collegium Mniejsze → teologia i humanistyka). Główny księgozbiór uniwersytecki; od XVI wieku jako główna biblioteka; od XVIII wszystkie księgozbiory uniwersyteckie. Charakter zorganiz...

Historia książki - wykład 9

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab.Jacek Puchalski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Na terenach współczesnej Polski → drukarze wędrowni. Kaspar Strauberg → 1474 r. → publikacja kalendarza w języku łacińskim 1475 r. → otwarcie warsztatu Kaspala Elina we Wrocławiu Konrad Baumgerntern → Gdańsk Wszyscy byli Niemcami. DRUKARSTWO POLSKIE - XVI WIEK Stałe oficyny → Jan Haller; Krakó...