Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 9

Zakaz zmiany na niekorzyść

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

Zakaz zmiany na niekorzyść art. 139 Kpa Organ odwoławczy nie może orzec na niekorzyść, tzn. nie może wydać decyzji mniej korzystnej niż decyzja organu I. instancji. Przesłanki zakazu zakaz ma chronić interes odwołującej się strony, która odwołując się chce poprawić swoją sytuację (idea zakazu). Z...

Zasady powiązania podmiotów administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1512

VI Zasady powiązania podmiotów administracji publicznej Koncentracja - ciężar administrowania spoczywa na organa naczelnych i centralnych które decydują we wszystkich ważnych sprawach. Organy niższe są silnie skrępowane i niesamodzielne. Dekoncentracja - ciężar administrowania leży na organach te...

Zawieszenie postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Zawieszenie postępowania Stan postępowania, w którym bieg postępowania ulega wstrzymaniu z powodu wystąpienia przyczyny (przeszkody), która ma charakter usuwalny i czasowy. Przywołana definicja, to jednocześnie określenie skutków zawieszenia, Wstrzymanie biegu - to wstrzymanie czynności postępowan...

Prawo administracyjne - zażalenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Zażalenie Zwyczajny środek prawny, który przysługuje od postanowień , ale tylko wtedy, kiedy przepis szczególny tak stanowi, art. 141 § 2 Kpa. Aby zapewnić gwarancję procesową, art. 142 Kpa na postanowienia, na które zażalenie nie przysługuje można podnieść zarzut w odwołaniu od decyzji. Podmioty...

Zmiana imion i nazwisk

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

IX Zmiana imion i nazwisk (Ustawa z 15 listopada 1956 o zmianie imion i nazwisk) Prawo do zmiany ma pełnoletni obywatel w swoim imieniu lub poprzez przedstawiciela ustawowego, jeżeli jest to obywatel nieletni. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względ...

Znaczenie terminów: postępowanie, proces i procedura

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Znaczenie terminów: postępowanie, proces i procedura Postępowanie - wiąże się z procedurą przed organami administracji publicznej (ciąg czynności podejmowanych przez te organy). Proces - (współcześnie nie używa się tego terminu) odnosi się do postępowania przed sądem administracyjnym. Procedura -...

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

III Źródła prawa administracyjnego Źródło prawa jest to forma, w której norma prawna powstaje i jest ogłaszana np. ustawy, rozporządzenia, konstytucja. Źródła poznania prawa - organy publikacyjne (dzienniki ustaw) ustawa z dnia 20.07.2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnyc...

Cofnięcie odwołania - definicja - Umorzenie postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Cofnięcie odwołania Przesłanki formułuje art. 137 Kpa i mówi, że strona może cofnąć odwiłanie: strona składa wniosek o cofnięcie odwołania przed wydaniem decyzji, organ dokonuje oceny, czy uwzględnienie wniosku strony nie prowadziłoby do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes sp...

Sytuacja prawna adresatów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 126
Wyświetleń: 819

NORMY KSZTAŁTUJĄCE SYTUACJĘ PRAWNĄ ADRESATÓW W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Normy bezpośrednio kształtujące sytuację prawną adresatów w prawie administracyjnym Kontrola na etapie przestrzegania prawa Norma prawna - bezpośrednio (np: prawo

RP szlachecka - sądy centralne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sąd królewski, sąd sejmowy, sąd asesorski, sąd relacyjny, sąd referendarski...