Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 8

Umorzenie postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2436

Umorzenie postępowania administracyjnego Umorzenie i zawieszenie wykazują pewne podobieństwo procesowe, ale są to zupełnie inne instytucje. Umorzenie związane jest z rozstrzygnięciem. Umorzenie - gdy z uwagi na wystąpienie przyczyn nieusuwalnych i trwałych nastąpi zakończenie czynności postępowani...

Umowny sposób podziału postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Umowny sposób podziału postępowania administracyjnego I. Faza wszczęcia postępowania (faza wstępna) Chodzi o określenie właściwości, w jaki sposób postępowanie jest wszczynane (jak wygląda uruchomienie, data uruchomienia, wniosek wszczynający postępowanie - problem określenia uczestników, czyli inn...

Ustrój administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

Administracja - 1. organizacja realizująca dwa rodzaje celów: cele wewnętrzne związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie samej organizacji oraz cele zewnętrzne dotyczące stosunków administracji państwowej ze społeczeństwem. 2. Administracja może być także określeniem pewnych instytucji posiadaj...

Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1309

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jeden z podmiotów adm. publicznej, która to łączy się z władzą wykonawczą szeroko rozumianą zaspokajanie potrzeb społecznych bądz indywidualnych uznanych przez państwo za na tyle istotne iż państwo przejęło je na siebie (np: bezpieczeństwo społeczne ...

Uznanie administracji w świetle orzecznictwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

UZNANIE ADMINISTRACYJNE W ŚWIETLE ORZECZNICTWA „Organy publiczne działające w ramach uznania muszą w swoich rozstrzygnięciach respektować przede wszystkim porządek prawny wynikający z Konstytucji i nie mogą ograniczać się przy prowadzeniu postępowania tylko do przepisów ustawowych, mających bezpośr...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Zwyczajny środek służący od określonych decyzji wydanych w I. instancji przez ministra lub SKO, art. 127 § 3 Kpa. Podmiot uprawniony do wniesienia (art. 127 § 3 zd. 1 i 2 Kpa) strona niezadowolona z decyzji, uczestnicy na prawach strony na zasadach jak przy ...

Wszczęcie postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

Wszczęcie postępowania Sposoby wszczęcia postępowania określone są w art. 61 § 1 Kpa, który stanowi, że postępowanie może zostać wszczęte na wniosek bądź z urzędu (przez organ administracji publicznej, mocą własnej woli bez wniosku). Zasadą jest, że postępowanie mające na celu udzielenie (przyznan...

Wznowienie postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Wznowienie postępowania administracyjnego (art. 145-153 Kpa) Jest to nadzwyczajny tryb postępowania, który służy eliminacji (usunięciu) z obrotu prawnego ostatecznej decyzji dotkniętej kwalifikowaną wadą proceduralną. Przesłanki pozytywne konieczność ustalenia, że decyzja ma charakter ostateczny, ...

Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

Zagadnienia i pojęcia ogólne teorii prawa administracyjnego ZAGADNIENIA WST Ę PNE Pojęcie Administracji 2 znaczenia: Administracja jest pewną organizacją skła­ dającą się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów, tj. jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje okre...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1638

Stosunek administracyjny którego podstawa..przepisy dopuszczające zaskarżalność aktu administracyjnego do S.A., trajace od momentu zaskarżenia aktu do chwili wydania przez sad roztrzygniecia to: stosunek procesowy/ sprnoadministaryjny / nadzoru Stosunek administacyjnoprawny może zostac nawiązany: w...