Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 3

Koncepcje prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

GENEZA I ROZWÓJ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ NAUKI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Montesquieu (1689 - 1755) o podziale władz w Państwie (w pracy o „ Duchu praw”) - 1748 De l'esprit des lois) Zasada podziału władz i wzajemnej kontroli według Monteskiusza Usytuowanie administracji publicznej w aparacie pa...

Historia postępowania administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2163

Historia postępowania administracyjnego Zasadniczy wpływ na kształt historii polskiego postępowania administracyjnego miały: - rozwój prawa administracyjnego materialnego, - powstanie sądownictwa administracyjnego. Rozwój prawa administracyjnego materialnego. W dzisiejszym rozumieniu początki pr...

Klasyfikacja majątku publicznego - Majątek skarbowo - fiskalny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1855

Klasyfikacja majątku publicznego Klasyfikacja majątku publicznego nie jest łatwa do scharakteryzowania gdyż po zmianach jakie nasz ustrój przeszedł to on, termin ten nie został na nowo klasyfikowany i opisany. W większości publikacji jest on opisany przestarzale i nierzadko nielogicznie. Z tych pu...

Kontrola administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 196
Wyświetleń: 763

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POJĘCIE KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, JEJ ZADANIA, RODZAJE, CECHY I SYSTEM Pojęcie kontroli administracji publicznej Kontrolą jest obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie staniu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko z...

Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1008

KONTROLA ADMINISTRACJI SPRAWOWANA PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWE NIEZAWISŁE OD ADMINISTRACJI (Z WYŁĄCZENIEM KONTROLI SĄDOWEJ) 1.Kontrola parlamentarna - parlament pełni także funkcje kontrolne wobec władzy wykonawczej czyli kontroluje administrację. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoją działalność. S...

Charakterystyka kontroli administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

KONTROLA ADMINISTRACJI CHARAKTERYSTYKA KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola to porównywanie tego, co jest, z tym, co być powin­no, a tak gdzie kontrola jest elementem szerszego działania polega też na wyjaśnieniu przyczyn niezrealizowania stanu postulowanego, podaniu sposobu i środków jego urzeczywist­n...

Prawo administracyjne - kontrola sądowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

KONTROLA SĄDOWA Sądownictwo administracyjne Kontrola sądowa jest tradycyjną formą zagwarantowania zgodnego z prawem działania administracji. Postulat poddania czynności administracyjnych kontroli sądów zrodził się w okresie walki przeciwko nieskrępowanej administracji państwa absolutnego. Sądownict...

Prawo administracyjne - kontrola wewnątrzadministracyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

KONTROLA WEWNĄTRZADMINISTRACYJNA Kontrola wewnątrzadministracyjna - pojęcie To instytucje kontrolne usytuowane w systemie organów administracji publicznej. Wyróżniamy: kontrole resortową, instancyjną, między resortową, prokuratorską oraz kontrole sprawowana przed regionalne izby obrachunkowe. 1. Re...

Kwalifikacja konstrukcji pozostawienia bez rozpatrzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

Kwalifikacja konstrukcji pozostawienia bez rozpatrzenia Nie ma w tej kwestii jednolitej praktyki ani wykładni co do formy pozostawienia bez rozpatrzenia. Możliwe są trzy formy pozostawienia bez rozpatrzenia: czynność materialno-techniczna uczynienie ręcznej lub maszynowej notatki przez pracownika...

Prawo administracyjne - kwestia wstępna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

Kwestia wstępna (zagadnienia wstępne) zagadnienia materialno-prawne, do rozstrzygnięcia właściwy jest inny organ/Sąd, rozstrzygnięcie warunkuje rozstrzygnięcie kwestii głównej, gdy wystąpi organ zawiesza się postępowanie obligatoryjnie. ...