Prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra - strona 2

Czynności w postępowaniu odwoławczym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1610

Czynności w postępowaniu odwoławczym Zawiadomienie Jeżeli organ stwierdzi, że w postępowaniu oprócz strony wnoszącej odwołanie powinny brać udział inne (bo brały udział w I. instancji albo nie brały, ale powinny brać udział w postępowaniu II. instancji). art. 131 Kpa - kodeksowa konstrukcja zawiad...

Data wszczęcia postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

Data wszczęcia postępowania Zależy od tego, czy postępowanie wszczęto z urzędu czy na wniosek. Postępowanie wszczęte na wniosek art. 61 § 3 - datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Czynnością procesową uruchamiająca postępowa...

Decyzja administracyjna a akt administracyjny - Postępowanie administr...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

DECYZJA ADMINISTRACYJNA A AKT ADMINISTRACYJNY akt administracyjny kategoria głównych władczych form działania administracji publicznej (akt władczy administracji) Ochendowski : Władcze działanie prawne organu administracji publicznej skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych sk...

Decyzja administracyjna jako rezultat stoswania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

DECYZJA ADMINISTRACYJNA JAKO REZULTAT STOSOWANIA PRAWA decyzja może być postrzegana z punktu widzenia materialnego : Rozstrzyga sprawę administracyjną przez ustanowienie wiążących konsekwencji tej normy (art. 104 KPA) z punktu widzenia procesowego : decyzja jest przede wszystkim aktem kończącym po...

Domniemania związane z dokumentami urzędowymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Domniemania związane z dokumentami urzędowymi domniemanie prawdziwości (autentyczności dokumentu), dokument pochodzi od organy, który go wystawił, domniemanie legalności (zgodności z prawem), treść dokumentu odpowiada prawdzie i jest zgodna z prawem. Nie ma potrzeby przeprowadzania dowodu w spraw...

Prawo administracyjne - ewidencja ludności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 105
Wyświetleń: 707

XI Ewidencja ludności (podstawa prawna - ustawa z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych) Ustawa ta określa, że ewidencja ludności polega na rejestracji danych dotyczących: miejsca pobytu osób urodzeń obowiązku wojskowego zmiany stanu cywilnego obywatelstwa imion i nazwisk ...

Prawo administracyjne - faza orzekania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Faza orzekania Inaczej faza postępowania orzekającego, składająca się z: - podjęcia decyzji administracyjnej, - ewentualnego umorzenia postępowania. art. 104 § 2 Kpa - wydanie decyzji merytorycznej; procesowa definicja decyzji administracyjnej. Jednolite pojęcie decyzji - czynność procesowa, ro...

Faza postępowania wyjaśniającego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Faza postępowania wyjaśniającego art. 75 Kpa i następne. Faza postępowania administracyjnego, w której następuje nakreślenie tego co ona obejmuje - umowna. - ustalenie stanu faktycznego, - ustalenie stanu prawnego włącznie z jego interpretacją (ponieważ brzmienie przepisów nie musi być jednoznac...

Form działania administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1064

IV Form działania administracji Podział czynności prawne (ich celem jest wywołanie określonego skutku prawnego) czynności administracyjno - prawne - występują gdy administracja działa władczo i są regulowane przez prawo administracyjne czynności (akty) prawa cywilnego - występują gdy administrac...

Prawo administracyjne - funkcjonowanie administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Funkcjonowanie administracji PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI WPROWADZENIE prawna forma działania administracji to prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji, niezwiązanej z zakresem spraw, w jakich te czynności występują; odpowiednik czynności prawnych w prawie cywilnym; ...