Prof. UEK Janusz Koczanowski

note /search

Normy prawne: podział. definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1827

Normy prawne   Norma prawna - najmniejsza cząstka systemu prawa przedmiotowego. Jest to reguła (zasada postępowania) ustanowiona lub uznana i chroniona przez państwo.   Norma prawna różni się od innych norm (moralnych, religijnych, towarzyskich) tym, że opatrzona jest sankcją przymusu państwow...

Ogólne zasady stosowania prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Ogólne zasady stosowania prawa Nie można tłumaczyć się nieznajomością prawa (zasada powszechnej znajomości prawa) Zasada hierarchii aktów normatywnych Prawo intertemporalne (usuwanie kolizji norm w czasie) Ustawa wchodzi w życie z dniem oznaczonym (np. wchodzi w życie 21.11.2014r. albo wchodzi w...

Prawo cywilne: cechy prawa, ogólne zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3262

Prawo cywilne   Cechy prawa cywilnego Przedmiot regulacji Prawo cywilne zajmuje się regulacją przede wszystkim stosunków majątkowych (statycznych - własność i dynamicznych - zawarcie umowy sprzedaży, wyrządzenie szkody) Prawo cywilne reguluje również ochronę dóbr osobistych, choć stanowią one ba...

Prawo konstytucyjne i administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1449

Prawo konstytucyjne i administracyjne   Prawo konstytucyjne Podstawy konstytucjonalizmu stworzył Monteskiusz (wprowadził ideę trójpodziału władzy). Pierwszym krajem, który ten system wcielił w życie było USA. Również polska konstytucja z 1997 roku realizuje założenia Monteskiusza.       Prawo...

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3395

1. Prawdą jest, że w spółce z o.o.: a. członków zarządu spółki obowiązuje zakaz konkurencji b. możliwe jest wyłączenie wspólnika przez wszystkich pozostałych wspólników bez względu na sumę posiadanych przez nich aktywów c. możliwe jest założenie i istnienie spółki mającej jednego wspólnika d. umo...

Egzamin - spółka cywilna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2800

To są testy które proponuję dobrze się nauczyć  bo się duuużo powtórzy     Prawo gr II    1.  Prawdą jest że  a.  akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym  b.  akcjami imiennymi są zawsze akcje u...

Pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 4109

To są odpowiedzi opracowane przeze mnie(słaby jestem z ortografii    )      PRAWO GOSPODARCZE    1.  Zasada proporcjonalności zakazuje:    a)  wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności ( tj. takich, które  nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia;  b)  różneg...

Egzamin - spółka kapitałowa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2191

Prawo gr II Prawdą jest że akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym akcjami imiennymi są zawsze akcje uprzywilejowane co do głosu wartość nominalna akcji nie może być niższa od wartości emisyjn...

Pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2380

Prawdą jest, że w spółce z o.o.: a. członków zarządu spółki obowiązuje zakaz konkurencji b. możliwe jest wyłączenie wspólnika przez wszystkich pozostałych wspólników bez względu na sumę posiadanych przez nich aktywów c. możliwe jest założenie i istnienie spółki mającej jednego wspólnika d. umowa ...

Normy, zdarzenia prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1505

Normy Religijne Dobrego wychowania Moralne (większość przekształcono w prawne) Prawne Normy prawne - Zasady postępowania ustanowione i chronione przez Państwo Różnice między normami prawnymi a pozostałymi normami Rodzaj sankcji - za nieprzestrzeganie norm prawnych grozi sankcja prawna, Państwo...