Prof. UEK Barbara Podolec

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2114

jpeg. Plik to notatki z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: statystyka, zjawiska masowe, cecha jakościowa, cecha ilościowa, badania statystyczne, etapy badania statystycznego, podział źródeł danych statystycznych, pomiar cech...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1736

jpeg. Plik to notatki z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: metody analizy współzależności zjawisk, zależność korelacyjna, korelacja liniowa dodatnia, ujemna, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelac...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2086

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: szereg, szereg szczegółowy, cecha ciągła, graficzna prezentacja szeregu rozdzielczego, histogram, diagram, szereg kumulacyjny i jego graficzna reprezentacja, szereg dynamiczny, ...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1848

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: korelacja dodatnia, miary dobroci dopasowania funkcji regresji, odchylenie standardowe składnika resztowego,