Prof. UEK Barbara Podolec

note /search

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2436

jpeg. Plik to notatki z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: statystyka, zjawiska masowe, cecha jakościowa, cecha ilościowa, badania statystyczne, etapy badania statystycznego, podział źródeł danych statystycznych, pomiar cech...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

jpeg. Plik to notatki z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: metody analizy współzależności zjawisk, zależność korelacyjna, korelacja liniowa dodatnia, ujemna, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelac...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2114

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: szereg, szereg szczegółowy, cecha ciągła, graficzna prezentacja szeregu rozdzielczego, histogram, diagram, szereg kumulacyjny i jego graficzna reprezentacja, szereg dynamiczny, ...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2079

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: korelacja dodatnia, miary dobroci dopasowania funkcji regresji, odchylenie standardowe składnika resztowego,