Prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska

Wykład - Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 2198

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 1 Podstawowe pojęcia i kategorie makroekonomiczne oraz czynniki wzrostu gospodarczego. Makroekonomia - zajmuje się analizą gospodarki jako całości i bada czynniki wpływające np.: na poziom globalnej produkcji i konsumpcji w danej gospodarc...

Wykład - Ceny i inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 854

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 3 Ceny i inflacja. W polityce ekonomicznej państwa znaczenia ma polityka stabilizowania cen, która oznacza utrzymywanie ich poziomu na niskiej amplitudzie wahań, tzn. odchylenia w górę i w dół nie są częste i wysokie. Do ogólnych wskaźnik...

Wykład - Zagraniczna polityka gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 714

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 4 Zagraniczna polityka gospodarcza. Aktualnie wszystkie gospodarki świata są otwarte na politykę zagraniczną, gdyż: importują i eksportują dobra i usługi aktywnie uczestniczą w przepływach kapitałowych, zaciągając lub udzielając kredyty ...

Wykład - Wzrost gospodarczy i jego determinanty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1113

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 5 Wzrost gospodarczy i jego determinanty. Wzrost gospodarczy należy rozumieć jako wzrost produkcji w gospodarce jako całości. Ten wzrost należy odróżnić od rozwoju gospodarczego, który obejmuje: nie tylko wzrost produkcji w gospodarce, al...

Wykład - Czynniki wzrostu gospodarczego w krótkim okresie czasu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1155

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 6 Czynniki wzrostu gospodarczego w krótkim okresie czasu. Równowaga na rynku oznacza sytuację, w której kupujący chcą nabyć dokładnie taką samą ilość towarów, jaką są w stanie im zaoferować producenci. Stwierdza się, ze suma wydatków zami...

Wykład - Cykle koniunkturalne oraz teorie je kształtujące

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 924

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 7 Cykle koniunkturalne oraz teorie je kształtujące. W gospodarkach krajów świata takie wielkości jak dochód narodowy, konsumpcja, wielkość inwestycji, produkcji i zatrudnienia nie rosną równomiernie, lecz ich tempo wzrostu charakteryzuje s...

Wykład - Główne teorie dotyczące cykli koniunkturalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 798

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 8 Główne teorie dotyczące cykli koniunkturalnych. Przyczyny rozwoju cykli koniunkturalnych należą do skomplikowanych procesów i trudno jest ustalić ich genezę oraz mechanizm. Stwierdza się, że rozwój cykli koniunkturalnych zależy od czynni...

Wykład - Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 791

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 11 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. Procesy te zachodzą wówczas, jeżeli sąsiadujące kraje mają: zbliżoną strukturę gospodarczą podobny poziom i tempo rozwoju gospodarczego W trakcie badań dowiedziono, że kraje ...

Wykład - Inflacja a podaż pieniądza.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska Wykład 9 Inflacja a podaż pieniądza. Dla rozpatrzenia tego zagadnienia należy uwzględnić zmiany poziomu cen w relacji do zmiany popytu i podaży na dany pieniądz. Kształtowanie się popytu na pieniądz. W makroekonomii są trzy podstawowe pojęcia, ...