Prof. Stanislaw Salmonowicz

note /search

Monarchia patrymonialna. Feudalizm w znaczeniu politycznym (system len...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5208

Wykład z historii, z przedmiotu historia społeczna i polityczna Europy, który prowadzi na UMK w Toruniu prof. Stanisław Salmonowicz. Notatka 3-stronicowa w formacie docx. W treści notatki znajdują się takie pojęcia jak: monarchia wczesnofeudalna, monarchia patrymonialna, państwo jako własność rodu, ...

Monarchia stanowa i absolutna-Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2219

Tematem wykładu jest monarchia stanowa i absolutna. W treści notatki można znaleźć następujące zagadnienia: anarchia feudalna, nadmierne rozdrobnienie feudalne, rozbicie dzielnicowe, poparcie dla centralizacji, tworzenie poczucia wspólnoty narodowej, podział społeczeństwa na stany, hierarchia stanó...

Narodziny feudalnych państw narodowych- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3794

Tematem niniejszego wykładu są narodziny feudalnych państw narodowych. W treści notatki można znaleźć następujące zagadnienia: Francji, rozpad monarchii karolińskiej, państwo zachodniofrankijskie, śmierć Ludwika V w 987 r., monarchia lenna, przełom IX i X w., dynastia Kapetyngów, proces zjednoczeni...

Dzieje wsi europejskiej- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2044

Wykład na temat historii wsi (przedmiot historia społeczna i polityczna europy) prowadzony przez prof. Stanisława Salmonowicza. Notatka ma ponad 2 strony, format docx. W temacie notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: rolnictwo w okresie VI-X w. n.e., Germanie, epoka Karolingów, stosowanie narz...

Geneza i wybuch rewolucji francuskiej-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3353

Wykład z historii, z przedmiotu historia społeczna i polityczna Europy, który prowadzi prof. Stanisław Salmonowicz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Notatka ma dwie strony i format docx. Tematem notatki jest geneza i wybuch rewolucji francuskiej. W treści notatki można spotkać się z nas...

Postulaty oświecenia- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4718

Tematem wykładu jest epoka europejskiego Oświecenia. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: XVII w. w Europie, przemiany gospodarcze we Francji i Anglii, rozwój nauk przyrodniczych i matematycznych, ruch intelektualny Oświecenia, zainteresowanie filozofią, nauką, polityką, ekonomia, ...

Rewolucja przemysłowa w Angli- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4928

Tematem notatki jest rewolucja przemysłowa w Anglii. W treści 3-stronicowej notatki w formacie docx znajdują się następujące zagadnienia: Sytuacja gospodarcza i społeczna w Anglii w XVI/XVII w., grodzenia, powstania chłopów angielskich, powstanie 1607, 1638, produkcja wełny, ziemia jako przedmiot o...