Prof. przew. kwal. II Józef Andrzej Budka

note /search

Zasoby ludzkie w firmie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

„ Zarządzanie pracą” Z. Jasiński - kilka rozdziałów, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” A. Pocztowski, „Zasoby ludzkie w firmie” red. A. Sajkiewicz Zarządzanie kadrami dotyczy realizacji funkcji personalnych przedsiębiorstwa. Jedna z funkcji organicznych. Wyróżnia się trzy podejścia (modele) zarzą...

System zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Co to jest system zarządzania kadrami? Kadry występują w zarządzaniu przedsiębiorstwem w podwójnej roli: jako podmiot i jako przedmiot zarządzania. Jako podmiot mają obowiązek forsować interes przedsiębiorstw Jako przedmiot forsują własne interesy, a więc system zarządzania kadrami w przedsiębio...

Typologia decyzji kadrowych

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

DECYZJE KADROWE Pojęcie problemu decyzji kadrowej - problem kadrowy to każda sytuacja (trudność) która związana jest pracownikiem. Rola kadr to w przedsiębiorstwie (w obrębie jego dziedziny kadrowej) z punktu widzenia celów zarządzania kadrami, której zarządzanie ma wpływ na osiąganie celów. Proble...

Orientacja i adaptacja pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

ORIENTACJA I ADAPTACJA PRACOWNIKÓW   Należy ustalić elementy orientacji i adaptacji nowo przyjętych pracowników   Etap Treść Przyjęcie Serdeczne powitanie nowego pracownika pomoże w stresie dla nowicjusza. Musi on poczuć się jak w domu Po...

Podmioty zarządzania kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

PODMIOTY ZARZĄDZANIA KADRAMI Relacje pomiędzy załogą a właścicielem         Interesy właściciela A B C Interesy załogi         Zarządzanie kadrami jest konieczna dla wykazania podstawowych sprzeczności pomiędzy pracodawcą i kadrami (pracownikami). Sprzeczność ta wywołuje implikacje. W upros...

Służby pracownicze - opis

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

SŁUŻBY PRACOWNICZE Służby pracownicze to stanowiska pracy lub komórki ( zespoły komórek) organizacyjne które w przedsiębiorstwie zajmują się zawodowo problemami pracowniczymi. Zadania służb pracowniczych można scharakteryzować: 1)      z punktu widzenia funkcjonalnego wyróżnia się: a)      funkc...

Techniki rekrutacji pracowników

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

TECHNIKI REKRUTACJI Technika Charakterystyka 1. Rekrutacja kierowników Kierownicy starają się sami starają się o pozyskianie kadr do swoich komórek. Stwarzając odpowiednie bodżce można uzyskać duże zaangażowanie kandydatów 2. Nagrody dla pracowników Skutecznym sposobem kadr jest zaangażowanie dot...

Rozpoznanie wybranych technik w zarządzaniu kadrami

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

ROZPOZNANIE WYBRANYCH PROCEDUR I TECHNIK W ZARZĄDZANIU KADRAMI Firmy zajmujące się doradztwem personalnym Słabe strony: ludzie z firm są najbardziej zorientowani na problemy personalne firm   Przy formułowaniu praktycznych zadań w zarządzaniu kadrami należy mieć wiedzę praktyczną co do: 1.      ...

Zapotrzebowanie na kadry

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

ZAPOTRZEBOWANIE NA KADRY   Do funkcji zarządzania kadrami należy: pozyskiwanie pracowników - utrzymanie ich prawidłowej ilości i jakości, którzy są zdolni do wykonywania zdań w firmie przyczynianie się do optymalnego wykorzystania kadr w firmie rozwiązywanie problemów ewentualnych nadwyżek lub ni...