Prof. przew. kwal. II Artur Jerzy Popek

note /search

Cechy fizyczne drewna - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

Cechy fizyczne drewna   Do  podstawowych  cech  fizycznych  drewna  należą:  barwa,  zapach,  połysk,  rysunek,  przewodnictwo  głosu,  ciepła,  twardość,  ciężar  właściwy  oraz  wilgotność.  Z  punktu  widzenia  transportu morskiego najb...

Cement i zaprawy - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1722

Cement magnezjowy lub cement Sorela   Cement magnezjowy otrzymuje się przez zmieszanie zmielonego magnezytu  kaustycznego  MgO  ze  stężonym  roztworem  krystalicznego  chlorku  magnezu  MgCl2  •  6H2O  lub  siarczanu(VI)  magnezu  MgS04  •  7H2O.  Spoiwo  to  wiąże  i  tężeje  na  powietrzu,  twor...

Cement portlandzki - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

Cementy  portlandzkie są najwazniejszą grupą cementow. Przez wyprazenie mieszaniny zmielonych wapieni, gliny i  margli  otrzymuje  się  najpierw  klinkier  cementowy,  ktory  po  zmieleniu  daje  cement.  Przecietay  sklad  cementu  portlandzkiego jest nastejąujący:  •  tlenekwapnia CaO         62-...

Drewno - materiały wstępne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

 DREWNO   Wiadomości wstępne   Spośród kilkuset gatunków drzew występujących na ziemi w transporcie morskim spotyka  się  zasadniczo  zaledwie  kilkadziesiąt  mających  największe  zalety  użytkowe.  Są  to  między  innymi: balsa, bambus, brzoza, b...

Gips i zaprawy gipsowo-wapienne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Gips i zaprawy gipsowo-wapienne       | Gips  jest spoiwem powietrznym uzyskiwanym przez wypalanie kamienia  gipsowego w  temperaturze  403-458  K  (130-185°C).  Składa  się  z  połwodnego  siarczanu  wapnia  i  bezwodnego siarczanu wapnia (anhydrytu).  2CaS04• 2H2O = (CaSO4)2 • H2O + 3H2O gips pal...

Skład chemiczny drewna - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Skład chemiczny drewna   Drewno większości drzew w stanie świeżym zawiera przeciętnie około  59% substancji  organicznych, około 40% wody i 1% substancji mineralnych, natomiast drewno powietrzno- suche - około 84% substancji organicznych, 15% wody i 1% substancji mineralnych.  Skład chemiczny drewn...

Składowanie drewna, przewóz drogą morską - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3094

  Składowanie drewna   W składach lądowych stosuje się następujące sposoby składowania drewna okrągłego:  •  mokry - drewno układa się maksymalnie uszczelnione bez przekładek   w c...

Wady drewna - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1498

Wady drewna   Za  wady  drewna  uważa  się  takie  cechy  wrodzone  lub  nabyte,  które  pomniejszają  jego  przydatność  techniczną.  Wrodzonymi  wadami  drewna  są:  krętowłóknistość,  falistość,  mimośrodowość  rdzenia,  pęknięcia,  sękowat...

Wapno i zaprawy wapienne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

Wapno i zaprawy wapienne   Wapno otrzymuje się z kamienia wapiennego, którego głównym  skladnikiem jest węglan wapnia z domieszkami węglanu magnezu, gliny, piasku  i substancji organicznych. Im większa zawartość węglanu wapniowego, tym...

Wartość opałowa drewna - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Wartość opałowa drewna    Wartość  opałowa  drewna  jest  to  ilość  kJ,  którą  otrzymujemy  przy  spalaniu l kg suchego drewna. Wartość opałowa drewna zależy od gatunku,  wilgotności  i  zdrowotności  drewna  oraz  od  ewentualnej  zawar...