Prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach

Środki odkażające - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

Środki odkażające Aseptyki - środki mające służące do osiągnięcia do jałowości bakteriologicznej pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej. Środki dezynfekujące - środki mające ...

Antymetabolity - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1554

Antymetabolity - są to związki konkurencyjne, które zastępują właściwe metabolity w przemianach biochemicznych w organizmach. Budowa antymetabolitów jest zbliżona do właściwych metabolitów. Metabolit Antymetabolit Opis Sulfonamidy ze wzglę...

Drogi podawania leków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

Drogi podawania leków Miejsce podania Technika podania Postać leku Uwagi Na powierzchnią ciała Na skórę Na powierzchnię skóry Maści, zawiesiny, piany, aerozole Leki o terapeutyce lokalnej Przez skórę Prze skórę na drodze dyfuzji lub transportu aktywnego Maści, plastry Leki penetrujące d...

Leczenie przeciwnowotworowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Taxol - alkaloid należący do grupy taksoidów, wyizolowany z cisa zachodniego. Stabilizuje on białko - tu bulinę wytwarzaną z miktotubul, które budują kariotyczne wrzeciono podziałowe. W wyniku działania Taksolu, nie ma możliwości na rozpad tu buliny, co wiąże się z brakiem możliwości podziału komórk...

Leczenie przeciwwirusowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Wirusy - to skomplikowane cząsteczki organiczne, zbudowane z białek i aminokwasów, nie posiadają struktury komórkowej. Zawierają materiał genetyczny w postaci DNA (DNA-wirusy) lub RNA (RNA-wirusy). Wykazują cechy zarówno organizmów żywych jak i materii nieożywionej. Nie mogą rozmnażać się samodzieln...

Leki przeciwbakteryjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Leki przeciwbakteryjne - tego typu leki można podzielić na dwie grupy: leki bakteriobójcze i leki bakteriostatyczne. Leki bakteriobójcze - to środki zabijające żywe komórki drobnoustrojów. Leki te niszczą strukturę komórkową bakterii powodując ich śmierć. Większość antybiotyków i chemioterapeutyków...

Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) - niesterydowy lek przeciwzapalny, hamuje biosyntezę prostaglandyny (na drodze nieodwracalnej acylacji) poprzez blokowanie centrum aktywnego w enzymach COX (cyklooksygenza) produkujących substraty dla 3 prostagl...

Leki przeciwgrzybiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Leki przeciwgrzybiczne W ciągu ostatnich lat wzrosła liczba zachorowań na grzybicę. Przyczyną tego jest stosowanie antybiotyków i hormonów steroidowych. Występowaniu grzybicy sprzyjają nowotwory, c...

Historia medycyny i farmakoterapii - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

Treść wykładu: Systemy podawania leków Historia farmakoterapii i medycyny Farmakologia ogólna Drogi podawania leków Wchłanianie leków Losy leku w organizmie dr inż. Tomasz Ciach Wydział Inżynieri Chemicznej i Procesowej, ul. Waryński...

Systemy kwalifikacji leków - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
 • Farmakologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Systemy klasyfikacji leków Systemy podawania leków Budowa chemiczna (aldehydy, salicylany) Problemy z klasyfikacją bardziej złożonych substancji Miejsce i mechanizm działania (blokowanie enzymów, antymetabolity) Klasyfikacja farmakologiczna (leki przeciw gorączkowe, przeciw zapalne…) dr in...