Prof. Naworski - strona 5

Straż Praw w Konstytucji 3 Maja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1617

Straż Praw w Konstytucji 3 Maja. Straż Praw była centralnym organem władzy wykonawczej . Skła­dała się ona z: króla (przewodniczący), prymasa (głowa duchowieństwa i prze­ wodniczący Komisji Edukacji Narodowej) 5 ministrów: policji (jeden z ma...

System rządów autorytarnych - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

System rządów autorytarnych - charakterystyka Państwa autorytarne występują głównie a państwach latynoamerykańskich i charakteryzują się: odrzucana jest zasada suwerenności narodu i zasada trójpodziału władzy przy wzajemnych relacjach między interesem jednostki i państwa racja przyznawana jest ...

Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 4263

Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku Nowoczesne sądownictwo administracyjne narodziło się w Europie w ciągu XIX wieku. W tym stuleciu ukształtowały się dwa podstawowe systemy kontroli administracji: System angielski - w Anglii a za jej przykładem w kilku dalszych krajach europ...

Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 994

Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku. Patent lutowy z 1861 r , wprowadził, działające na podstawie Statutów krajowych władze autonomiczne w poszczególnych krajach koronnych oraz samorząd powiatowy (istniejący w ...

Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa. Kongres Wiedeński powołał do życia Wolne Miasto Kraków, pozostające pod opieką trzech państw zaborczych, otrzymało ono Ustawę Konstytucyjną z 3 maja 1815 r . Rządem Wolnego Miasta Krakowa był ...

Zasada resortowości w administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3087

Zasada resortowości w administracji Nowy resortowy system organizacyjny przyjął się w większości państw europejskich już w XVIII wieku Wykonywanie administracji państwa podzielono pomiędzy niezależne od siebie struktury organizacyjne zwane resortami Początkowo na ich czele stawiano organy koleg...

Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1225

Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym. Wieczorem 29.11.1830 r. wybuchło w Warszawie powstanie listopadowe. Wła­dzę przejęła pierwotnie Rada Administracyjna, poszerzona o 6 posłów i 4 członków Towarzystwa Patriotycznego. Dnia 4.12.1830 r. przemianowała się ona w Rząd Tymczas...