Prof. Naworski - strona 4

Reformy administracji w Prusach w XIX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 1841

Reformy administracji w Prusach w I połowie XIX wieku Stworzony w Prusach w XVIII wieku system państwa policyjnego wymagał gruntownych reform. Tworzący się ustrój burżuazyjny a także przemiany jakie następowały w Europie po rewolucji f...

Reformy administracyjne w latach 1972 - 1975

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2142

Reformy administracyjne w latach 1972 - 1975. Podział terytorialny kraju i struktura rad narodowych zostały zmienione za pomocą: 1. pierwszy etap - ustawą z 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych zasadniczej zmiany systemu administra­ cyjnego, 2. drugi etap, w 1973 roku ...

Reformy administracyjne w monarchii habsburskiej w XIX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1799

Reformy administracyj ne w monarchii habsburskiej w XIX wieku. W 1806 r. doszło do likwidacji Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Na skutek upadku I Rzeszy władcy Austrii utracili koronę cesarską rzymsko-niemiecką, lecz stworzyli dla siebie godność cesarską austriacką. W ten sposób...

Reformy administracyjne we Francji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1729

Reformy administracyjne we Francji W wyniku kryzysu społecznego i politycznego u schyłku XVIII stulecia doszło we Francji do obalenia monarchii absolutnej. Spowodowało to wiele przeobrażeń, także w zakresie ustroju państwa. Podstawę tych przeobrażeń stanowiła uchwalona w 1789 r. „Deklaracja praw...

Reformy terezjańsko-józefińskie w monarchii habsburskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2828

Reformy terezjańsko-józefińskie w monarchii habsburskiej Miały miejsce za czasów panowania cesarzowej Marii Teresy oraz jej syna Józefa II tj. w latach od 1740 r. do 1790 r. Posiadłości Habsburgów obejmujące rozległe terytoria ( m. in. Kraje alpejskie, Królestwo Czech wraz z

Reformy zarządu w Prusach w XVIII wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1897

Reformy zarządu w Prusach w XVIII wieku Posiadłości Hohenzollernów od początku XVII wieku rozległe terytorialnie nie stanowiły zwartej całości i nie posiadały jednolitej i scentralizowanej administracji. Zunifikowanie zarządu państwem umożliwiło dopiero powstanie Królestwa Prus, co miało miejsce...

Reformy zarządu w Rosji za Piotra I i Katarzyny II

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2590

Reformy zarządu w Rosji za Piotra I i Katarzyny II Panowanie Piotra I (1689-1725) wprowadziło Rosję do grona mocarstw europejskich. Przeprowadzonym reformom towarzyszyły sukcesy militarne odnoszone w toku wojny północnej, jak również zapoczątkowany jeszcze w XVII wieku rozrost terytorialny. Wpro...

Republika i jej rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 6979

Republika i jej rodzaje Republika to ustrój państwa, w którym obywatele wybierają na określony czas najwyższe organy władzy, w szczególności parlament i prezydenta. Rodzaje republik: Republika parlamentarna Republika prezydencjalna Republika mieszana - jest instytucją stosunkowo nową, występuje ...

Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1610

Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej. Administracja niezespolona to taka, której nie da się zespolić w 1 dział. Objęła ona w II RP przede wszystkim: rolnictwo, opiek...ę społeczną, przemysł, handel, wyznani...

Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wiek...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1295

Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku. Powstało w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego, nie było osobnym tworem państwowym i stanowiło część monarchii pruskiej. Przejawem odrębności było określenie...