Prof. Naworski - strona 3

Monarchia konstytucyjna - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1393

Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje Monarchia konstytucyjna to forma ustroju politycznego, w którym głową państwa jest monarcha, którego kompetencje są ograniczone przez konstytucję. Konstytucja jest to najważniejszy dokument w...

Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2401

Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego. Tworzenie pionu wojskowego rozpoczęło się jeszcze w czasie trwania kampanii wrześniowej, od utworzenia organizacji wojskowo-politycz nej Służba Zwycięstwu Polski, a następnie - w jej ...

Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1981

Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji Administracja to ta część funkcji państwa, która nie jest stanowieniem prawa i wymierzaniem sprawiedliwości. Administracja w znaczeniu funkcjonalnym to szeroko rozumiana działalność organizatorska państwa. Prawdziwa administracja zaczęła się tworzyć w czasa...

Polskie Państwo Podziemne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 532
Wyświetleń: 8729

Polskie Państwo Podziemne. Organizowano je już w czasie kampanii wrześniowej, na zasadzie dualizmu równorzędnych pionów, cywilno -politycznego i wojskowego. Dualizm równorzędnych w zasadzie pionów: cywilno - politycznego - wojskowego. Pion wojskowy rozpoczęto tworzyć w czasie trwania kampanii w...

Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240

Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim. Władcą Księstwa Warszawskiego został Fryderyk August - król saski. Najwyższa władza wykonawcza w państwie powierzona została Królowi ( oficjalny tytuł to książę warszawski), któr...

Rada Nieustająca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1624

Rada Nieustająca. Centralna instytucja admini­ stracyjna - Rada Nieustająca 1975 rok - miała pełnić funkcje rządu central­ nego, ograniczając jednocześnie maksymalnie władzę królewską. Li­ czyła ona - oprócz króla - 36 członków, tzw. ko...

Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 903

Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim. Rada Stanu była stałym organem pomocniczym władzy królewskiej. Składała się z ministrów (skład identyczny z Rada Ministrów). Dekretem z 1808 r powiększono liczbę jej członków, mianując 6 radców stanu. Po przyłączeniu Galicji w 1809 r liczbę radców...

Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 763

Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim. W okresie panowania Stanisława Augusta coraz pełniej dostrzegano i precyzowano cele i zadania administracji państwowej. Wstępna reorganizacja aparatu wykonawczego wykazała konieczność przepr...