Prof. Naworski - strona 2

Administracja terenowa w latach 1950 - 1972

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 882

Administracja terenowa w latach 1950 - 1972. W Polsce zasadnicza reforma, przeprowadzona została ustawą z dnia 20 marca 1950 roku o tere­ nowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa : 1. znosiła dotychczasowy dualizm administracji terenowej, likwidowała samorząd terytorialny , na własnoś...

Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1981

Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim. W zakresie administracji lokalnej przyjęto, na wzór francuski podział terytorialny Księstwa na departamenty ( 6 -warszawski, poznański, kaliski, płocki, łomżyński, bydgoski ), po 1809 r -10 ( doszły: krakowski, radomski, lubelski, sie...

Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1365

Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej. Po 17 września 1939r. połowa terytorium Rzeczpospolitej znalazła się pod okupacją radziecką. Przejściowo władzę sprawowały tam Zarządy Tymczasowe podporządkowane jednostkom terenowym Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (N...

Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego. Podziemne organy cywilne stanowili powołani pod koniec 1940 ro­ ku: delegat rządu na kraj, trzej zastępcy , delegaci okręgowi delegaci powiatowi. W lipcu 1940 roku mianowano osobnego de...

Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 191...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2422

Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 - 1919. Administracja rządowa terytorialna w byłym zaborze rosyjskim. Już w 1919 r. zostały wydane tymczasowe przepisy o organizacji urzędów powiatowych. Na ich czele stali komisarze ludowi. Jeszcze w tym samym roku urzędy po...

Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 ...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1722

Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1914. W początkowym okresie Rząd Tymczasowy KP utrzymał istniejący, oparty na modelu pruskim podział administracyjny. Konstytucja z 27 listopada 1815 r. przywracając tradycyjną nazwę jednostek wprowadziła podział na: - wojewó...

Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolit...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1981

Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej Aparat administracji publicznej w II Rzeczypospolitej tworzyły róż­ne organy. Ze względu na zasięg terytorialny działania dzieliły się na administracją centralną oraz terytorialną. Pierwsza wykonywana była przez prezydenta, ...

Komisje rządowe w czasach stanisławowskich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1400

Komisje rządowe w czasach stanisławowskich. Doba stanisławowska rozpoczyna się od momentu wprowadzenia na tron przez wojska rosyjskie stolnika litewskiego Stanisława Augusta w 1764 roku. Trwa ona do roku 1795, kiedy trzy państwa ościenne (Rosja, Prusy, Austria) po raz trzeci i ostatni dokonały os...