Prof. nadzw. Ewa Filipiak

Rola motywacji w procesie uczenia się - wykład

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2569

 rola motywacji w procesie uczenia się, motywacja do uczenia się jako cel nauczyciela, formowanie wspólnoty dydaktycznej, strategie wywołania motywacji do nauki, socjalizacja uczniów nie zainteresowanych i zniechęconych, cele motywacyjne w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego; 1. Wy...

Lekcja jako podstawowa forma pracy dydaktyczno-wychowawczej - wykład

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

Lekcja jako podstawowa forma pracy dydaktyczno – wychowawczej. Głównym elementem klasowo – lekcyjnego systemu pracy dydaktycznej jest lekcja. Jako podstawowa jednostka zinstytucjonalizowanej formy organizacyjnej procesu nauczania – uczenia się, określa ona nie tylko czas pracy nad tematami, na k...

Ocenianie wyników kształcenia - wykład

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1435

Ocenianie wyników kształcenia:  ustalenia definicyjne, przesłanki i zmiana praktyk oceniania, wartościowanie wysiłku edukacyjnego jednostki;sprawdzenie i pomiar osiągnięć, metody i narzędzia sprawdzania, konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki oceniania Kto sprawdza wiedzę? - nauczyciel...

Organizacja pracy pozalekcyjnej - wykład

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

 organizacja pracy pozalekcyjnej; Nazwa “zajęcia pozalekcyjne” jest umowna i może dotyczyć zajęć pozaszkolnych. Zajęcia te są drugą istotną formą organizacyjną procesu nauczania-uczenia się i uzupełniają działalność dydaktyczno-w...

Organizacja pracy uczniów na lekcji - wykład

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

 organizacja pracy uczniów na lekcji: praca jednostkowa (indywidualna), zbiorowa, grupowa (grupa dwuosobowa, mała, duża grupa) 1. Zdefiniuj pojęcia: ład, dyscyplina, kierowanie klasą. ŁAD – fragment kierowniczy roli nauczyciela. Utrzymanie ładu to zespół czynników umożliwiających uczenie się...

Teoretyczne podstawy kształcenia, Modele uczenia się i nauczania

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3346

Modele uczenia się i nauczania, metody i strategie;  ustalenie definicyjne: model – metoda – strategia – technika; Uporządkowanie terminologii- metoda, technika, strategia Metoda daje odpowiedź na pytanie „jak”? Zasada odpowiada na pytanie „ dlaczego”? Metoda kształcenia- to wypróbowany i sy...

Motywacja a uczenie się

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Techniki prac umysłowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Wykład III Motywacja a uczenie się Czynniki indywidualne wpływające na motywację: a) Komponent wartości – dlaczego wykonuję to zdanie b) Komponent oczekiwań – czy jestem wstanie wykonać to zadanie c) Komponent afektywny – jakie uczucie wzbudza we mnie to zadanie Komponent wartości: a) Teoria...

Procesy uczenia się - omówienie

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Techniki prac umysłowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Wykład I Studiowanie jest to : a) przyswajanie nowej wiedzy b) odkrywanie nowej wiedzy c) zdobywanie nowych umiejętności Uczenie się jest: a) aktywnością b) zmianą c) rekonstrukcją wydarzeń Uczymy się poprzez działanie Czego się uczymy: a) wiedzy b) umiejętności c) określonych postaw ...

Techniki uczenia się i zapamiętywania

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Techniki prac umysłowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Wykład II Techniki uczenia się zapamiętywania. Pamięć to zdolność do gromadzenia wiedzy. Mózg składa się z: a) Dwóch półkuli (lewa jest dominująca):  Lewej odpowiedzialna jest za:  Logikę  Hierarchię  Linearność  Analizę  Prawa odpowiedzialna jest za:  Kolory  Całość  Marzenia...

Czynniki determinujące uczenie się - omówienie

 • prof. nadzw. Ewa Filipiak
 • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Wykład IV Komponent afektywny: a) Teorie poczucia własnej wartości Couington b) Lęk przed wszystkim co jest związane ze szkołą, dla kogoś innego jest to lęk przed jednym elementem związanym ze szkołą np. nauczycielem c) Lęk egzaminacyjny – jeden z najważniejszych elementów negatywnej motywacji...