Prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka - strona 7

Zbiorowe prawo pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1386

Zbiorowe prawo pracy Zbiorowe prawo pracy- jest pojęciem języka prawniczego. Oznacza ono część prawa pracy obejmujący przepisy regulujące status zbiorowych podmiotów prawa pracy: związków zawodowych i załóg pracowniczych oraz pracodawców i ich organizacji, a także relacje między tymi podmiotami. Z...

Zdolność do "bycia" pracownikiem - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113

Zdolność do "bycia" pracownikiem Pracownikiem może być: ( art. 2 k.p.): osoba pozostająca w stosunku pracy, czyli zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, osoba, która ukończyła 18 lat( art.22§2 kp.). Na warunkach określonych w d...

Zdolność pracodawcy do czynności i działań prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1218

Zdolność pracodawcy do czynności i działań prawnych Art. 3 k.p.- §1 za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje: - osoba lub organ zarządzający tą jednostką- , który reprezentuje daną jednostkę organizacyjną (organ może być: jednoosobowy lub k...

Zmiana treści stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1666

Zmiana treści stosunku pracy Chodzi o zmianę praw o obowiązków stron, czyli treści stosunku pracy. - zmiana normatywna - zmiana umownego stosunku pracy z mocy przepisów ustawowych, które weszły w życie w czasie trwania stosunku pracy - zmiana z mocy prawa; Jeżeli przepisy nowej ustawy są korzystn...

Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników Oprócz zwolnień grupowych ustawa w art. 10 reguluje indywidualne zwolnienia z pracy przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników ( tzn. zwolnienia, których liczba w okresie nieprzekra...