Prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień

note /search

Cele redystrybucyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Cele redystrybucyjne Istotą redystrybucyjnych celów polityki gospodarczej jest dążenie państwa do korygowania pierwotnych dochodów społeczeństwa. Powszechnie uznaje się, że tak rozumiane cele redystrybucyjne zostały po raz pierwszy odkryte pod koniec XIX wieku przez niemieckiego ekonomistę Adolfa ...

Cele stabilizacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Cele stabilizacyjne Stabilizacyjnymi celami polityki gospodarczej określa się dążenia państwa do zapewnienia: wysokiego stopnia wykorzystania czynników wytwórczych, stabilnego w czasie poziomu cen. równowagi bilansu płatniczego. wysokiego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Zalecenia w odn...

Czynniki wzrostu PKB- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

Czynniki wzrostu PKB Zasoby wiedzy i kapitału ludzkiego Polityka ekonomiczna państwa sprzyjająca aktywności gospodarczej i pomnażaniu zasobów wiedzy Przewaga początkowa- osiągnięty już stopień rozwoju (nowoczesne technologie) W przypadku Polski dodatkowo: Efekty związane z procesem transformacji...

Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

Drogi prywatyzacji majątku państwowego w III RP. Proces prywatyzacji rozpoczął się, ponieważ reformy systemu funkcjonowania gospodarki (w stosunkach własnościowych z przewagą własności państwowej), nie przyniosły należytych rezultatów, spowodowały natomiast wzrost inflacji. Z tego względu podstawą ...

Dynamika wzrostu produktu krajowego w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Dynamika wzrostu produktu krajowego w III RP. Liczby Patrz tabela nr 1 od Stefana Ogólną właściwością dynamiki gospodarczej lat 1990-2012 była wysoka niestabilność PKB zamykająca się w przedziale od -11,6% w 1990 do 7,0% w 1995. Rosnąca i wysoka dynamika PKB była najmocniej powiązana ze wzrostem ...

Formy prawno- organizacyjne działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej Istnieje wiele różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw. Zakładając przedsiębiorstwo, musimy zdecydować, która z form będzie najodpowiedniejsza dla naszych celów. Aby podjąć właściwą decyzję, należy wziąć pod uwagę szereg różnych czynn...

Funkcje gospodarcze państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1211

Funkcje gospodarcze państwa. Konieczność interwencjonizmu państwa ze względu na następujące niesprawności rynku: Nieefektywna alokacja zasobów i obniżenie dobrobytu spowodowane załamaniami w gospodarce, istnieniem monopoli, niedoskonałej informacji i ograniczonej mobilności czynników wytwórczych ...

Inflacja, stopy procentowe, podatki a wzrost PKB

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903

Inflacja, stopy procentowe, podatki a wzrost PKB Inflacja to proces wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce w pewnym (danym) okresie Wzrost cen części produktów nie musi oznaczać inflacji Inflacja to zjawisko nierozerwalnie związane z pieniądzem papierowym Zerwanie z pieniądzem złotym (po wiel...

Instrumenty polityki gospodarczej i ich klasyfikacja- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1568

Pojęcia: system gospodarczy, gospodarka rynkowa, rynek System gospodarczy oznacza ogólne zasady, według których organizowana jest aktywność ekonomiczna społeczeństwa, a w szczególności mechanizmy podejmowania decyzji gospodarczych, własność i sposoby wykorzystania czynników produkcji oraz najważnie...