Prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja

note /search

Nauka o państwie - wykłady

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 2128
Wyświetleń: 10605

docx zawiera 33 strony wykładów z przedmiotu nauka o państwie, który prowadzi prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Swoimi zagadnieniami obejmuje takie tematy jak: funkcje nauki o polityce, konfliktowe i integracyjne koncepcje pochodzenia państw...

Estymacja liniowych modeli według MNK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1421

4.2. Estymacja liniowych modeli według MNK 4.2.1. Wprowadzenie W rozwiązaniach zagadnień dotyczących zbierania i przetwarzania informacji o terenie najczęściej występuje zadanie uzgodnienia (wyrównania) wyników pomiarów wielkości, które funkcyjnie są związane z parametrami opisującymi rozpatrywane ...

Estymacja przedziałowa i przykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

3.4. Estymacja przedziałowa 3.4.1. Zasady estymacji przedziałowej Estymacja przedziałowa polega na podaniu takiego przedziału liczbowego (k-wymiarowego obszaru), aby z dostatecznym stopniem zaufania można było przypuszczać, że szacowany parametr znajdzie się wewnątrz tego przedziału. Aby zbudować o...

Estymacja punktowa - Zasady estymacji punktowej

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1988

3.3. Estymacja punktowa (jednowartościowa) 3.3.1. Zasady estymacji punktowej Przedmiotem estymacji punktowej jest wnioskowanie na podstawie wyników próby statystycznej o wartości parametru (lub parametrów), od którego zależy rozkład roz...

Próba statystyczna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561

3.1. Próba statystyczna W statystyce matematycznej nie zakłada się pełnej znajomości rozkładu zmiennej losowej populacji generalnej (całej zbiorowości). Punktem wyjścia badania statystycznego jest przeprowadzenie doświadczeń (pomiaru ...

Wielowymiarowe zmienne losowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

2.3.1.6. Wielowymiarowe zmienne losowe Układ n zmiennych losowych nazywamy n -wymiarową zmienną losową, bądź wektorem losowym. Dystrybuantą n -wymiarowej zmiennej losowej nazywamy funkcję n -zmiennych rzeczywistych określoną wzorem (2.3.44) Jeżeli jest n -wymiarową zmienną losową skokową, to war...

Zasady wyznaczania wariancji i wag

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2121

Zasady wyznaczania wariancji i wag dla funkcji wielkości obserwowanych Zgodnie z teorią estymacji punktowej pierwiastek kwadratowy z wariancji estymatora nieobciążonego nosi nazwę błędu średniego. Każdą funkcję wielkości obserwowanych ...

Zdarzenia losowe i ich prawdopodobieństwo

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1750

2.1. Zdarzenia losowe i ich prawdopodobieństwo 2.1.1. Określenie działań na zdarzeniach losowych Doświadczenie losowe D , to realizacja (rzeczywista bądź tylko myślowa) określonego zespołu warunków, wraz z góry określonym interesującym zbiorem wyników. Poszczególne wyniki doświadczenia traktujemy j...

Zmienne losowe jednowymiarowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

2.2. Zmienne losowe jednowymiarowe Zmienną losową nazywamy dowolną funkcję X , która zdarzeniom elementarnym zbioru przyporządkowuje wartości liczbowe ze zbioru R . Funkcję X można traktować jako odwzorowanie zbioru w zbiór R , co mo...