Prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski

Historia języka C

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Rozdział 2 O języku C Zobacz w Wikipedii:  C (ję- zyk programowania) C  jest językiem programowania wysokiego poziomu. Jego nazwę interpretuje się jako następną literę po B (nazwa jego poprzednika), lub drugą literę języka BCPL (poprzednik języka B). Historia C W 1947 roku trzej naukowcy...

Czego potrzebujesz w języku C

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Rozdział 3 Czego potrzebujesz Czego potrzebujesz Wbrew powszechnej opinii nauczenie się któregoś z języków programowania (w tym języka C) nie jest takie trudne. Do nauki wystarczą Ci: • komputer z dowolnym  systemem operacyjnym,  takim...

Używanie kompilatora - GCC

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

Rozdział 4 Używanie kompilatora Język C jest językiem kompilowanym, co oznacza, że potrzebuje specjalnego pro- gramu —  kompilatora  — który tłumaczy kod źródłowy, pisany przez człowieka, na język rozkazów danego komputera. W skrócie działani...

Czytanie komunikatów o błędach GCC

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

CZYTANIE KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH 21 GCC Kompilator jest w stanie wychwycić błędy składniowe, które z pewnością będziesz popełniał. Kompilator GCC wyświetla je w następującej formie: nazwa_pliku.c:numer_linijki:opis błędu Kompilator dość często po...

Kurs programowania w C cz.16

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

ZASIĘG 29 Zasięg Pojęcie to dotyczy zmiennych (które przechowują dane przetwarzane przez pro- gram). W każdym programie (oprócz tych najprostszych) są zarówno zmienne wyko- rzystywane przez cały czas działania programu, oraz takie które są używane przez po- jedynczy blok programu (np. funkcję). Na ...

Kurs programowania w C cz.18

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

PREPROCESOR 31 Innym zastosowaniem komentarzy jest chwilowe usuwanie fragmentów kodu. Jeśli część programu źle działa i chcemy ją chwilowo wyłączyć, albo fragment kodu jest nam już niepotrzebny, ale mamy wątpliwości, czy w przyszłości nie będz...

Kurs programowania w C cz.23

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

36 ROZDZIAŁ 7. ZMIENNE Dobrze jest używać stałych w programie, ponieważ unikniemy wtedy przypadko- wych pomyłek a kompilator może często zoptymalizować ich użycie (np. od razu pod- stawiając ich wartość do kodu). const int WARTOSC_POCZATKOWA=5; int i=WARTOSC_POCZATKOWA; WARTOSC_POCZATKOWA=4; /* tu ...

Kurs programowania w C cz.26

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

SPECYFIKATORY 39 zmiennej pierwszy bit z lewej strony (nazywany także bitem  najbardziej znaczą- cym ) przechowuje znak liczby. Efektem tego jest spadek “pojemności” zmiennej, czyli zmniejszenie największej wartości, którą możemy przechować w ...

Kurs programowania w C cz. 29

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Rozdział 8 Operatory Przypisanie Operator przypisania (“=”), jak sama nazwa wskazuje, przypisuje wartość prawego argumentu lewemu, np.: int a = 5, b; b = a; printf("%d\n", b); /* wypisze 5 */ Operator ten ma łączność prawostronną tzn. obl...

Kurs programowania w C cz. 31

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

OPERATORY ARYTMETYCZNE 45 Operatory arytmetyczne Język C definiuje następujące dwuargumentowe operatory arytmetyczne: • dodawanie (“+”), • odejmowanie (“-”), • mnożenie (“*”), • dzielenie (“/”), • reszta z dzielenia (“%”) określona ty...