Prof. Marek Zaborowski

note /search

Prawo zamówień publicznych-materiały z ćwiczeń

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 4207

Zamówieniem publicznym  jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym, a  wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.  Do zasad wymienionych w ustawie należą: • Zasada uczciwej konkurencji • Zasada równości(równe traktowanie wykonawców na wszystkich etapach  postępowa...

Przedmiot zamówienia

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1673

Prawo zamówień publicznych    Przedmiot  Zamówienia   •Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za  pomocą cech technicznych i jakościowych, z  zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy  europejskie lub norm innych państw członkowskich  E...

Przepisy prawa związane z prawem zamówień publicznych

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316

      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   •Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. z 2004 roku Nr  19, poz. 177 z późn. zmianami     PRZEPISY PRAWA ZWIĄZANE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH   •Kodeks Cywilny   •Kodeks Spółek Handlowych   •

Przetarg nieograniczony

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1624

PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH                                    Przetarg nieograniczony           •To tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na  publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać  wszyscy zainteresowani wykonawcy.   •Moment wszczęcia postępowania to:   -Ogłoszenie o zamó...

Zapytanie o cenę

  • Politechnika Gdańska
  • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1624

      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     Zapytanie o cenę   • Art. 69.  Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym  zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie  wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.   • Art. 70. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapyta...