Prof. Marcin Baranowski

note /search

Obowiązki informacyjne spółek publicznych -projekt 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Projekt 3 : Temat : Obowiązki informacyjne spółek publicznych (z naciskiem na spółki giełdowe, a nie notowane na New connect i w obrocie pozagiełdowym) Obowiązki informacyjne akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji w spółkach gie...

Projekt II o prospekcie emisyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

Projekt II o prospekcie emisyjnym : Obowiązki informacyjne spółek można podzielić na występujące w 3 fazach : Przed dematerializacją Dematerializacja - przesądza o tym, że spółka jest spółką publiczną (taką, której przynajmniej 1 akcja z...

Analiza finansowa w ramach analizy fundamentalnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Analiza finansowa w ramach analizy fundamentalnej . Założenia wstępne : Nie będziemy zajmować się 3 pierwszymi etapami (analizami makro, sektorową i sytuacyjną), ale analizą finansową i wyceną wartości akcji. Jednym z kluczowych n...

Giełdy - Bankowość inwestycyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

Temat: Bankowość inwestycjna, pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji papierów wartościowych. Tematyka : Pozyskiwanie kapitału przez spółki publiczne Pojęcie instrumentu finansowego i papieru wartościowego : Instrument finansowy i papier wartościowy Instru ment finansowy - kontrakt regulujący pe...

Giełdy -EAT na NW

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

EAT/NW = EAT/A - A/NW Od czego zależy stopa kapitału własnego Scenariusze rozwoju działalności gospodarczej Utrata płynności - utrata czasowej zdolności do regulowania zobowiązań Upadłość - przedsiębiorstwo na stałe utraciło zdolność do regulowania zobowiązań Przykład : Hipotetyczne przedsiębiorst...

Emisja i sprzedaż papierów wartościowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770

Emisja i sprzedaż papierów wartościowych Oferta publiczna na rynku pierwotnym Jeśli sprzedawcą jest emitent, przedmiotem oferty są nowo emitowane papiery, i pieniądze ze sprzedaży papierów trafiają do kasy emitenta to mamy do czynienia z ...

Etapy przeprowadzania transakcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Etapy przeprowadzania transakcji : Prognozowanie Staramy się przewidywać, w którym kierunku będą zmieniały się ceny (czy otwieramy pozycje długą czy krótką) Długa - zakup aktywów finansowych niezbilansowanych przez ich sprzedaż, nadzieja na wzrost wartości aktywów finansowych. Krótka - sprzedaż akt...

Decyzje inwestycje w oparciu o wartość akcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Jak podejmuje się decyzje inwestycje w oparciu o wartość akcji? Jak wyceniać wartość akcji? Grupy modeli wartości akcji : Modele, które opierają wycenę i na kryterium zysku kapitałowego i o kryterium dywidendy Model oparty o wskaźnik cena do zysku: Konstrukcja finansowa - musimy założyć, jaki hor...

Wartości zysku przypadającego na jedną akcję

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

Metody obliczania wartości zysku przypadającego na jedną akcję : Są 2 metody : Oparta o bieżącą liczbę akcji (aktualną wielkość emisji) Metoda zmiennej liczby akcji (zmiennej wielkości emisji, metoda ważona) W różny sposób można uwzględniać zmianę liczby wyemitowanych akcji , jeżeli miały miejsce...