Prof Maciej Walkowski

note /search

Rynek Unii Europejskiej od powstania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1645

Maciej Walkowski Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało ustanowione wraz z powołaniem Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej. Gwarantuje ono swobodę pobytu i przemieszczania się na terenie wszystkich państw członkowskich. Geneza idei: 1947 Idea `międzyobywatelstwa europejskiego' Rogera Picarda: ...