Prof. Krzysztof Żmijewski - strona 6

Pytania egzaminacyjne Part 15 - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

1. Mikroklimat pomieszczeń to: a) oświetlenie b) jakość powietrza c) stan wilgotnościowy przegród budowlanych d) ochrona przed hałasem e) ochrona przeciwpożarowa 2. Uczestnikami procesu Budownictwo Przyjazne Środowisku są: a) środowisko ...

Pytania egzaminacyjne Part 16 - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

1. Mikroklimat pomieszczeń to nie jest: a) stan wilgotnościowy przegród budowlanych b) ochrona przeciwpożarowa c) jakość powietrza d) ochrona przed drganiami e) oświetlenie...

Pytania egzaminacyjne Part 17 - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

15. Napisz co oznaczają zmienne we wzorze : H - (współczynnik strat ciepła budynków) HT - (współczynnik strat ciepła przez przenikanie) HV - (współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego) 16. Zaznacz zdania prawdziwe: a) Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budow...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 18

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

. Który z dokumentów zawiera część ekonomiczną? a) świadectwo energetyczne b) audyt energetyczny c) certyfikat energetyczny d) żaden z tych dokumentów nie zawiera części ekonomicznej e) wszystkie te dokumenty zawierają część ekonomiczną 17. Określenie nie dotyczące konwersji EPS to: a) fotowolta...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 19

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Który rozkład temperatur w przegrodzie przedstawia ścianę ocieplaną od wewnątrz? Materiałem najbardziej przyjaznym środowisku, w Libii jest: a) stal b) drewno c) glina 3. Które z cech są cechami metody lekkiej suchej? a) nietoksyczna, ale palna b) łatwa w naprawie poprzez wymianę pojedynczych el...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 2

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

15. Dyrektywa 2002/91/EC o jakości energetycznej budynków określa:a. wytyczne dla prowadzenia inspekcji kotłówb. wytyczne do oceny systemów wentylacji i klimatyzacjic.kwalifikacje i uprawnienia osób wykonujących prace związane z montażem kotłów, systemów went...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 20

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Zasadami respektowanymi przy budowie obiektów przyjaznych środowisku naturalnemu są: zmniejszenie kosztów zużycia energii tylko stosowanie do budowy materiałów budowlanych wytwarzanych z materiałów odnawialnych oraz zmniejszenie wytwarzania odpadów montaż urządzeń zapewniających oszczędne wykorzys...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 21

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Prawidłowe stwierdzenie to: im wyższa temperatura powietrza tym mniej może się w nim "rozpuścić" pary wodnej, która skropli się przy schładzaniu, po przekroczeniu, tzw. punktu rosy im wyższa temperatura powietrza tym więcej może się w nim "rozpuścić" pary wodnej, która skropli ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 22

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Uczestnikami procesu Budownictwo Przyjazne Środowisku są: tylko administracja rządowa i środowisko naukowo - badawcze władze samorządowe, regionalne i lokalne producenci oraz dostawcy materiałów, wyrobów i urządzeń jedynie władze samorządowe, regionalne oraz środowisko naukowo - badawcze W odnie...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 23

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

. Co to jest wilgotność bezwzględna powietrza? a) to inaczej gęstość bezwzględna pary wodnej b) to zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1 m3 c) jest to stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej do maks...