Prof. Krzysztof Żmijewski - strona 5

Ocieplanie stropów pod nieogrzewanym poddaszem - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

OCIEPLENIE STROPÓW POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM Ocieplanie stropów pod poddaszem nieogrzewanym jest bardzo prostą czynnością i stosuje się do tego celu tanie materiały, dlatego powinno to być jedno z pierwszoplanowych zabiegów termoreno-wacyjnych. Całkowita grubość warstwy izolacyjnej w przegr...

Przezroczyste przegrody budowlane - omówienie

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

Okna; Drzwi balkonowe; Nieotwierane powierzchnie przeszklone; 1) Wszystkie wymagania podstawowe (o których mowa była przed chwilą); 2) Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno być odpowiednio oświetlone (światłem dziennym); 3) Właściwa powierzchnia przezroczysta; 4) Minimalna izol...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 1

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

ϭ͘ ĞĐŚLJ ŵĞƚŽĚLJ ůĞŬŬŝĞũ ŵŽŬƌĞũ ŽĐŝĞƉůĂŶŝĂ ƑĐŝĂŶ njĞǁŶħƚƌnjŶLJĐŚ ƚŽ͗ Ă͘ DŽǏŶĂ ǁLJŬŽŶĂđ ũČ ƚLJůŬŽ nj ǁĞųŶLJ ŵŝŶĞƌĂůŶĞũ͕ ď͘ DŽǏŶĂ ǁLJŬŽŶĂđ ũČ ƚLJůŬŽ njĞ ƐƚLJƌŽƉŝĂŶƵ͕ Đ͘ :ĞƑůŝ ũĞƐƚ ǁLJŬŽŶĂŶĂ njĞ ƐƚLJƌŽƉŝĂŶƵ ƚŽ ŶŝĞ ǁLJŵĂŐĂ ŬŽųŬŽǁĂŶŝĂ͕ Ě͘ :ĞƑůŝ ũĞƐƚ ǁLJŬŽŶĂŶĂ nj ǁĞųŶLJ ŵŝŶĞƌĂůŶĞũ ŶŝĞ ǁLJŵĂŐĂ ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ njĂƉƌĂǁLJ ŬůĞũČĐĞũ...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 10

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

13.Którędy powinno wypływać ciepłe powietrze podczas wentylacji naturalnej? a) przez okna b) przez nieszczelności w dachu c) przez komin wentylacyjny 14. Główną zaletą izolacji transparentnych, odróżniającą je od tradycyjnych izolacji cieplnych jest: a) mają one ok. 5 razy mniejszy współczynnik...

Pytania egzaminacyjne Part 11

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

PYTANIA Z FIZYKI BUDOWLI 2 grupa. B 1. Kraje o największej emisji CO2 (powyżej 1000 mln ton) to : a) Chiny b) USA c) Rosja d) Polska 2. Roczne zapotrzebowanie na energię w budynku tradycyjnym wynosi : a) ok. 15 kWh/(m2rok) b) ok. 50 kWh/(m2rok) c) ok. 120 kWh/(m2rok) d) ok. 200 kWh/(m2rok)...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 12

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

25. Jak często przeprowadza sie kontrole kotłów i systemów klimatyzacji? a) w obiektach budownictwa wysokiego - co 2 lata, w pozostałych przypadkach - co 5 lat b) częstotliwość kontroli zależna jest od rodzaju używanego paliwa oraz od mocy urządzenia c) kontroli podlegają jedynie systemy klimatyz...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 13

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

13. Komu przysługuje premia termomodernizacyjna? a) tylko właścicielom domów jednorodzinnych b) właścicielom domów jednorodzinnych oraz wspólnotom mieszkaniowym, które zadeklarowały poprawę jakości energetycznej o 25% c) właścicielom domów jednorodzinnych oraz właścicielom budynków użyteczności p...

Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne Part 14

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

14. Zaznacz zdania błędne: a) Audyt energetyczny jest obiektywny i umożliwia porównanie różnych wariantów. b) Audyt energetyczny nie stanowi założenia do projektu budowlanego. c) Audyt energetyczny nie zawiera optymalizacji zakresu inwestycji. d) Audyt energetyczny potwierdza możliwość spłaty kr...